Zabezpieczenia kredytów firmowych

Kredyty    
ocena

Gdy firma potrzebuje środków na bieżące dofinansowanie działalności kredyt wydaje się idealnym rozwiązaniem. Pozwoli na realizację planowanych inwestycji i utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Zabezpieczenie zależne od formy kredytu

Szybka pożyczka może być zabezpieczona przez ruchomości będące w posiadaniu firmy, takie jak sprzęt komputerowy czy samochód firmowy. W takiej sytuacji często zdolność kredytowa nie jest badana, sprawdzane jest jedynie prawo do dysponowania danym sprzętem.

Kredyt inwestycyjny może zostać wykorzystany na realizację inwestycji związanych z zakupem środków trwałych, niezbędnych lub pomocnych w rozwoju i unowocześnianiu działalności firmy. Jego zabezpieczeniem najczęściej jest przeniesienie własności przedmiotu kredytowania wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej oraz weksel in blanco kredytobiorcy.

Dla kredytu hipotecznego przeznaczonego na dowolny cel zabezpieczeniem jest nieruchomość. Banki wymagają też cesji z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości . W okresie przejściowym, czyli do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej banki stosują zabezpieczenia przejściowe, takie jak ubezpieczenie kredytu, podwyższone oprocentowanie, weksel własny in blanco itp. Pry udzielaniu kredytu hipotecznego firmie badana jest także zdolność kredytowa wyliczana na podstawie dochodów z oraz stan zobowiązań wobec ZUS i US.

Kredyt obrotowy stanowiący dodatkowe źródło finansowania bieżących wydatków firmy może być zabezpieczony wekslem. Jednak w tej sytuacji wartość kredytu nie może przekraczać 10 % przychodu osiągniętego w poprzedzającym roku obrotowym.

Zabezpieczeniem dla kredytu obrotowego może też być zastaw na należnościach handlowych, zapasach surowców lub gotowej produkcji, poręczenie trzeciej strony lub zastaw na majątku.

Kredyt bez zabezpieczenia

Firma może się też ubiegać o kredyt bez zabezpieczenia spłaty. W ten sposób może otrzymać kwotę nie przewyższającą miesięcznych wpływów na konto. Jednak dla firm o wysokich obrotach miesięcznych banki często stosują limit maksymalnej kwoty kredytu bez zabezpieczeń. Najczęściej jest to kwota około 200 tys. złotych, jednak warunki takiego kredytu są zależne od ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zaletą kredytów bez zabezpieczenia jest krótki termin rozpatrzenia wniosku i stawienia środków do dyspozycji kredytobiorcy.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =