Zabezpieczenie docelowe kredytu

Kredyty    
ocena

Klauzula dotycząca zabezpieczenia docelowego pojawia się, jeżeli w momencie zawarcia umowy kredytu nie jest możliwe ustanowienie takiego zabezpieczenia, które mogłoby usatysfakcjonować kredytodawcę. W takich sytuacjach stosuje się zwykle przejściową formę zabezpieczenia oraz dodatkowe procedury, które wedle założeń powinny rekompensować bankowi zwiększone ryzyko kredytowe. Aspekt rozróżnienia pomiędzy zabezpieczeniem tymczasowym, a docelowym w praktyce dotyczy kredytów służących do sfinansowania zakupu nieruchomości.

Zabezpieczenie docelowe kredytu

photoxpress.com

Właściwe zabezpieczenie - nie zawsze możliwe

Sytuacje, kiedy nie można ustanowić od razu właściwej formy zabezpieczenia, są dość częste. Jak wiadomo, właściwe zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego jakim jest hipoteka nie może być ustanowione, jeżeli dana nieruchomość nie posiada jeszcze księgi wieczystej. Niestety dość często zdarza się, że procedury zakładania ksiąg wieczystych dla nowo wybudowanych domów lub mieszkań okazują się bardzo przewlekłe.

Niestety w polskich realiach trzymiesięczny termin zakończenia tej procedury można bowiem uznać jako stosunkowo krótki. Dlatego w wielu przypadkach okres stosowania zabezpieczenie przejściowego przedłuża się o dodatkowe miesiące, pomimo, że dane mieszkanie czy też dom jest już wykończone. Z opieszałością urzędów muszą się również zmagać osoby nabywające nieruchomości, które z różnych względów nie posiadają księgi wieczystej. Z punktu widzenia banków ich status jest identyczny jak w przypadku klientów nabywających nowe domy czy też mieszkania.

Bank przezorny… i zabezpieczony

Rodzime banki wypracowały obszerny katalog metod, które należycie chronią ich interesy w sytuacji, gdy nie jest możliwe ustanowienia zabezpieczenia docelowego. Można tutaj wymienić między innymi takie rozwiązania jak:

- hipoteka na innej nieruchomości - znajduje zastosowanie w przypadku, gdy kredytobiorca może zadeklarować własność innej nieruchomości. Musi ona zapewnić bankowi osiągnięcie odpowiednio wysokiej wartości wskaźnika LTV (ang. loan to value), który odzwierciedla stosunek sumy kredytu do wartości zabezpieczenia.

- poręczenie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - w tym przypadku bank wymaga od wnioskodawcy wskazania osób, które mogłyby wystąpić w roli poręczyciela. Takie rozwiązanie może okazać się problematyczne z dwóch względów. Po pierwsze niewiele osób jest skłonnych odpowiadać solidarnie z właścicielem kredytu. Po drugie potencjalnych poręczycieli często odstrasza spora kwota zaciągniętego zobowiązania. 

- ubezpieczenie pomostowe kredytu - jest to najczęściej stosowany wariant zabezpieczenia przejściowego. Polega on na ubezpieczeniu przez klienta interesu banku (poprzez opłacanie składek w stosownej kwocie). Kredytodawca najczęściej oferuje niewielki wybór dostępnych pakietów ubezpieczenia ograniczając się do tych pomiotów, z którymi popisał umowy o współpracy. Naliczanie kosztów ubezpieczenia może mieć dwojaki charakter. Pierwsza spośród stosowanych przez rodzime banki metod zakłada okresowy wzrost marży kredytu (zwykle jest to wartość mieszcząca się w przedziale od 1 do 2 punktów procentowych). W pozostałych przypadkach stawka ubezpieczenia pomostowego przyjmuje postać miesięcznej opłaty, która jest naliczana procentowo w relacji do kwoty kredytu.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =