Czy zdrada to grzech ciężki?

Miłość    
ocena

Trudno nie zauważyć faktu, że żyjemy w czasach, kiedy jednoznaczna waloryzacja pewnych pojęć ulega zatarciu. Jednym z nich jest zdrada. Niejednokrotnie możemy się spotkać z opinią, że skoro niewierność to zjawisko powszechne, należy ją uznać za pewną normę zamiast przyklejać negatywną etykietę. Czy zdrada to rzeczywiście coś złego?

Czy zdrada to grzech ciężki?

photoxpress.com

Pojęcie grzechu. W naszym,  to znaczy judeo-chrześcijańskim kontekście kulturowym, zdrada często jest określana jako grzech. Sam grzech to pojęcie religijne, oznaczające złamanie pewnej normy postępowania, które w prawie kanonicznym uważa się za właściwe, w tym wypadku złamanie zasady wierności. Co ciekawe, pomimo wysokiego stopnia sekularyzacji kultury współczesnej, termin „grzech” jest dość często używany poza samą religią. Innymi słowy, w potocznej świadomości zdrada jest grzechem nie dlatego, że narusza zasady określone przez Boga, ale że odbieramy ją jako coś złego.

Złamanie normy etycznej. Zdrada uchodzi za zło nie tylko w światopoglądzie religijnym, ale także według założeń uniwersalnej etyki. Zdrada to działanie na szkodę innej osoby, w dodatku bliskiej. W wyniku niewierności druga strona cierpi i czuje się skrzywdzona. Nie sposób tego pominąć w rozważaniu problemu zdrady. Nasze działanie jest etyczne nie tylko wtedy, gdy sami czujemy się z nim dobrze, ale także kiedy inni nie ponoszą w jego wyniku emocjonalnych kosztów. Tymczasem niewierność narusza poczucie bezpieczeństwa, zaufanie i godność osoby, która zostaje zdradzona.

Zerwanie wzajemnej umowy. Zdrada stanowi również złamanie zasad wzajemnej umowy. Jest to zlekceważenie danej obietnicy, które może zostać odebrane jako zlekceważenie samej osoby zawierającej z nami porozumienie. Każda relacja interpersonalna opiera się na pewnych regułach, nawet jeżeli nie jest to relacja intymna. Dzięki zasadom poruszamy się w uporządkowanej przestrzeni – wiemy, czego możemy się spodziewać. Tymczasem zdrada jest działaniem nie fair, dokonywanym bez uprzedzenia. Zdrada zawsze stawia więc zdradzającego w negatywnym świetle. Ktoś, kto nie potrafi dochować wierności jawi się jako osoba z gruntu nieszczera, a nawet mająca skłonność do manipulowania cudzymi uczuciami. Czerpie bowiem korzyści z emocjonalnego zaangażowania swojego partnera, natomiast sama nie odpłaca tym samym. Mamy tutaj do czynienia z naruszeniem pewnej symetrii. W pojęciu zdrady mieszczą się więc takie negatywne kategorie, jak oszustwo, brak szacunku, wykorzystanie czy manipulacja.

Jakie jest Wasze zdanie na ten temat, czy uważacie zdradę za grzech? Wypowiedzcie się w komentarzu

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =