Kto ma predyspozycje do zdrady?

Miłość    
ocena

Nauka co jakiś czas zaskakuje nas najnowszymi odkryciami na temat zdrady. Genetycy próbują wykazać, że to geny odpowiadają za ludzkie predyspozycje do niewierności. Psychologowie z kolei zwracają uwagę na znaczenie dzieciństwa i wzorców wyniesionych z rodziny. Jak jest naprawdę?

Kto ma predyspozycje do zdrady?

photoxpress.com

Biologia – W ostatnich latach pojawiło się wiele teorii mówiących o tym, że w materiale genetycznym niektórych osób znajdują się geny odpowiedzialne za predyspozycje do zdrady. Ludzie ci mają się znacznie częściej dopuszczać niewierności, niż ci, którzy owych genów nie posiadają. Oczywiście nie od dziś wiadomo, że człowiek nie rodzi się jako tabula rasa i posiada pewne odziedziczone po przodkach skłonności. Jednak samo posiadanie takiego czy innego genu nie oznacza, że dana osoba na pewno będzie zdradzała swojego partnera. O ludzkim zachowaniu decyduje przecież jeszcze wiele innych czynników.

Kultura – Niezmiernie istotnym aspektem, który może kształtować predyspozycje do zdrady jest na pewno kultura. Większość znanych nam społeczności opiera się na patriarchalnym systemie wartości, w którym to mężczyźni zajmują uprzywilejowaną pozycję, dlatego im przyznaje się niepisane prawo do zdrady. Teoria ta jednak upada w odniesieniu do takich kultur jak na przykład niektóre społeczności tybetańskie, gdzie panuje poliandria, czyli system, w którym kobieta może posiadać wielu mężów jednocześnie. Okazuje się więc, że zachowania seksualne nie są czymś uniwersalnym, ale stanowią wytwór tradycji i obyczajowości danego społeczeństwa.

Rodzina – Na indywidualne predyspozycje do zdrady na pewno oddziałuje środowisko rodzinne, w którym się wychowujemy. Jeśli rodzice niefrasobliwie podchodzą do problemu wierności, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich dzieci również nie będą jej wysoko cenić. Sytuacja odwrotna może z kolei wywołać odwrotne skutki. Oczywiście nikt nie jest wiernym odbiciem własnych rodziców, ale każdy wynosi z domu określone wzorce zachowań, zwłaszcza w dziedzinie relacji damsko-męskich.

Wartości – Predyspozycje do zdrady są również związane z kwestią wyznawanych przez nas wartości. Jeśli naszym priorytetem jest wierność, będziemy się raczej starać o zachowanie lojalności względem partnera. Poza tym o zdradzie decyduje również siła zaangażowania w określony związek. Głęboka miłość i szacunek dla uczuć drugiej strony z pewnością sprzyjają wierności.

Czy uważacie, że zdrada może być dziedziczna? Wypowiedzcie się w komentarzu!

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =