Małżeństwo z muzułmaninem – co warto wiedzieć?

Miłość    
ocena
Różnice kulturowe i religijne często bywają poważną przeszkodą w zawarciu małżeństwa. Wydaje się wprawdzie, że miłość potrafi przezwyciężyć najpoważniejsze problemy, jednak zanim podejmie się decyzję o ślubie, warto rozważyć w tym przypadku wszystkie za i przeciw. Szczególnie konfliktowo rysuje się związek muzułmanina i katoliczki, a to ze względu na zupełnie inne postrzeganie roli kobiety i mężczyzny w tych dwóch kręgach kulturowych.

Małżeństwo z muzułmaninem – co warto wiedzieć?

sxc.hu

Monogamia kontra poligamia. Jednym z kluczowych zagadnień różniących małżeństwa muzułmańskie od katolickich jest odmienne podejście do kwestii ilości żon. Islam dopuszcza poligamię, tymczasem katolicyzm opiera się na monogamicznym związku mężczyzny i kobiety. Z tego powodu katoliczka wychodząca za muzułmanina musi wziąć pod uwagę, że w świetle jego religii, może on poślubić jeszcze inną kobietą. Oczywiście wszystko jest kwestią indywidualnych ustaleń między małżonkami, jeśli jednak zamieszkają oni w kraju islamskim, taki scenariusz jest całkiem prawdopodobny. Warto wiedzieć, że istnieje jednak możliwość zawarcia przedślubnego kontraktu, w którym można zastrzec, że mężczyzna będzie miał tylko jedną żonę.

Partnerstwo kontra zależność od mężczyzny. Założeniem małżeństwa katolickiego jest partnerstwo obojga małżonków. Oznacza to, że żona ma takie same prawa i obowiązki jak jej mąż. Kobieta w kulturze Zachodu ma wolny wybór – może pracować lub poświęcić się jedynie rodzinie. Z kolei islam nadrzędną rolę w małżeństwie przypisuje mężczyźnie. To on podejmuje wszystkie decyzje i jest odpowiedzialny za utrzymanie rodziny. Muzułmanin ma bardzo dużą przewagę nad swoją żoną, decyduje nawet o częstotliwości współżycia.

Samodzielność kontra opieka. Muzułmanin ma obowiązek opiekowania się swoją żoną. Kobieta nie musi się zatem martwić sprawami materialnymi, jej światem jest przede wszystkim dom. Poza tym w razie rozwodu z winy męża, mężczyzna powinien zapewnić kobiecie byt. Natomiast u katolików nie ma z góry ustalonego podziału ról. To znaczy, że oboje małżonkowie mogą troszczyć się o utrzymanie lub może je zapewniać jedynie kobieta.

Aż do śmierci kontra rozwód. Według zasad religii katolickiej, małżeństwo zawarte w obliczu Boga jest nierozerwalne. Nie istnieje więc możliwość rozwodu. Kościół dopuszcza jedynie separację. Z kolei muzułmanin może się rozwieść, a cała procedura jest bardzo prosta. Wystarczy, że mąż przy świadku trzykrotnie wypowie formułę mówiącą o odejściu od żony.

Czy myślisz, że miłość może pokonać różnice kulturowe i religijne?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =