Jak zarejestrować auto z zagranicy?

Motoryzacja    
ocena

Jakie formalności należy wypełnić, aby zarejestrować samochód? Czy możemy mieć problemy z zarejestrowaniem auta sprowadzanego z zagranicy? Rejestracja - krok po kroku.

Jak zarejestrować auto z zagranicy?

photoxpress.com

Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy jest bardziej skomplikowana niż procedura zarejestrowania pojazdu zakupionego w Polsce. Nie oznacza to, że należy się jej obawiać.Zanim pójdziesz do urzędu przeczytaj poniższy artykuł i przygotuj potrzebne dokumenty. Procedura jest identyczna, lecz wymagania w zakresie dokumentów są znacznie większe. Rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy dokonuje starosta (właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy) (1). Rejestracja pojazdu jest decyzją administracyjną, którą podejmuje dany starosta na własną odpowiedzialność, stąd możliwość odwołania się od takiej decyzji. Gdy starosta nie zgadza się na zarejestrowanie możemy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (2).

Dokumenty, które musimy posiadać, aby złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w Starostwie Powiatowym (Wydział Komunikacji i Transportu) lub Urzędzie Miasta zostały wymienione w ustawie prawo o ruchu drogowym (art.72 tej ustawy). Oprócz tego ze strony właściwego powiatu można ściągnąć gotowy wniosek do uzupełnienia w domu – pozwala to na zaoszczędzenie czasu w Urzędzie. Wzór wniosku może różnić się dla poszczególnych powiatów. We wniosku oprócz danych dotyczących naszych danych osobowych oraz informacji dotyczących pojazdu (rok produkcji, marka, moc silnika itp.) należy wskazać jakie dokumenty dołączamy do wniosku.

W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy dołączyć następujące dokumenty:
- dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający nabycie przez nas pojazdu (może to być umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT zakupu pojazdu – jeżeli dokument jest sporządzony w języku obcym musimy oprócz oryginału posiadać tłumaczenie dokumentu sporządzone przez tłumacza przysięgłego (musimy załatwić to przed wizytą w urzędzie)
- dotychczasowy dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany, Jeżeli nie posiadamy takiego dowodu rejestracyjnego musimy mieć dokument z innego państwa, potwierdzający, ze pojazd był zarejestrowany na jego terenie.
- kartę pojazdu, jeżeli została dla samochodu wydana oraz tablice (jeżeli je posiadamy i nie zostały zabrane w państwie zakupu pojazdu)
- jeżeli zakupiony przez nas pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej musimy mieć dowód odprawy celnej przywozowej,
- musimy przedstawić dokumenty potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium Polski albo dokumentu z którego wynika, ze nie mamy obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy (zwolnienie od akcyzy przysługuje samochodom  osobowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który jest rejestrowany po raz pierwszy w Polsce)
- oprócz podatku akcyzowego dotyczy nas obowiązek w zakresie zapłacenia podatku VAT (może to być zaświadczenie wydane przez właściwy organ, które potwierdza, że podatek został zapłacony od pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej lub potwierdzające brak takiego obowiązku gdy samochód ma zostać po raz pierwszy zarejestrowany)
- oprócz tego dokumentacja dotycząca badań technicznych pojazdu (mowa o zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu) (3)
dowód uiszczenia opłaty recyklingowej za samochód sprowadzony z zagranicy w wysokości 500 zł (trwają prace nad nowelizacją ustawy i likwidacją tego wymogu, gdyż Unia Europejska uznała go za niezgodny z prawem wspólnotowym)

Nowe procedury rejestracji pojazdów wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów przez dodanie elektronicznej rejestracji. Według tych przepisów rejestracja pojazdu może zostać załatwiona przez Internet – przez uzupełnienie elektronicznego wniosku i podpisanie go tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wymagane dokumenty można będzie załączyć po uprzednim skanowaniu. Rejestracji i wyrejestrowania pojazdu będziemy mogli (a w niektórych urzędach już możemy) dokonać nie wychodząc z domu.

Źródła:
1) Art. 73 ust. 1 Prawa o Ruchu Drogowym
2) art. 17 pkt 1 w zw. z art. 127 ust. 2 K.p.a.
3) § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Z jakiego kraju sprowadzacie samochód? Skąd taki wybór?

OCENA
3.86
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =