Przegrzanie silnika - objawy

Motoryzacja    
ocena

Do każdej pory roku możemy bez większego problemu przypisać charakterystyczne dla niej mogące wystąpić problemy z samochodem. Zimą może wystąpić problem z rozruchem z powodu słabego akumulatora, może nam zamarznąć kiepskiej jakości paliwo czy płyn chłodniczy. Jesienią i wiosną jesteśmy narażeni na wszelkiego rodzaju niedomagania układów elektrycznych związane z dużą wilgotnością powietrza. Latem jest nie inaczej, mimo że teoretycznie jest sucho i ciepło nie możemy zapomnieć o tym, że auto też może spłatać nieprzyjemnego figla.

Typową dla okresu letniego awarią jest przegrzanie silnika. Przy wyższych temperaturach powietrza, rzędu 30 stopni, po dłuższym postoju w korku może dojść do przegrzania silnika. Do awarii takiej nie dochodzi, jeżeli układ chłodzenia samochodu działa całkowicie sprawnie. Inżynierowie konstruując silniki samochodowe przeprowadzają obliczenia i testy, które mają dowieźć sprawność działania pojazdu w warunkach znacznie trudniejszych niż z reguły spotykane.

Pracujący silnik tylko część paliwa przetwarza na energię potrzebną do napędzania pojazdu. Znaczna część przetwarzana jest na ciepło, które ulatnia się wraz ze spalinami, oraz na to, które musi odebrać układ chłodzenia. Jeśli odpowiednie chłodzenie nie będzie zapewnione silnik ulegnie przegrzaniu i uszkodzeniu.

Układ chłodzenia przewidziany jest do działania pod pewnym ciśnieniem. Z reguły maksymalne przewidziane w układzie ciśnienie to około 1,5 bara. Takie ciśnienie pozwala na osiągnięcie przez płyn chłodzący temperatury około 130 stopni.

Jeżeli w układzie chłodzenia znajdzie się jakaś nieszczelność, która nie pozwoli na uzyskanie większego ciśnienia, a co za tym idzie temperatury wyższej niż 100 stopni, to dojdzie do zagotowania się płynu chłodzącego.

W układzie chłodzenia możemy znaleźć kilka elementów, które najczęściej ulegają awariom.

Pierwszym z nich jest termostat. Najczęstszym problemem z termostatem jest jego zacięcie się. Pół biedy, jeśli ulegnie zablokowaniu w pozycji otwartej, będziemy mieli problem z właściwym nagrzewaniem się samochodu, ale na pewno z tego tytuły nie grozi nam przegrzanie. Gorzej, jeżeli termostat zatnie się w pozycji zamkniętej. W przypadku niezbyt wysokiej temperatury powietrza możemy próbować ratować się poprzez włączenie ogrzewania na maksimum. Z pewnością odbierze to część ciepła z silnika. Może się jednak okazać, że to nie wystarczy.

Kolejnym elementem podatnym na awarie jest czujnik temperatury odpowiedzialny za włączanie wiatraka chłodnicy lub sam wiatrak. W takim przypadku ratunkiem również może być włączenie ogrzewania na maksimum, ale również warto włączyć klimatyzację w autach w nią wyposażonych. Niezależny wiatrak umieszczony na chłodnicy klimatyzacji po włączeniu powoduje przepływ powietrza również przez chłodnicę układu chłodzenia.

Niedopilnowanie wskaźnika temperatury może mieć bardzo poważne konsekwencje, zaczynając od uszkodzenia węży układu chłodzenie, poprzez uszkodzenie uszczelki pod głowicą, wykrzywienie głowicy, czy w najgorszym przypadku zatarcie silnika. W ekstremalnych temperaturach olej ulega znacznemu rozrzedzeniu nie zapewniając właściwego smarowania, a wewnętrzne elementu silnika pod wpływem temperatury mogą ulec tak dużemu rozszerzeniu, że nie będą w stanie ze sobą współpracować.

Dlatego przed latem dobrze jest poddać kontroli sprawność układu chłodzenia i ewentualnie zawczasu usunąć jego usterki.

Umiecie rozpoznać usterkę w samochodzie? Jak często radzicie się mechanika w tym względzie?

OCENA
2.67
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =