Sprzedaż samochodu a podatek dochodowy

Motoryzacja    
ocena

Podatnik będący osobą fizyczną w wyniku sprzedaży samochodu uzyskuje podlegający opodatkowaniu przychód. Kwestie opodatkowania związane z odpłatnym zbyciem rzeczy reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku odpłatnego zbycia samochodu? W jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku sprzedaży pojazdu? Przedstawiamy kluczowe kwestie.

Sprzedaż samochodu a podatek dochodowy

pixabay.com

Jak wyznaczyć wysokość podatku od sprzedaży samochodu?

Przychód ze sprzedaży samochodu prywatnego zalicza się do źródeł przychodu określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do wyznaczenia wysokości podatku jest wartość rzeczy (w tym przypadku samochodu), wyrażona poprzez cenę określoną w umowie. Wartość tą należy pomniejszyć o koszt nabycia pojazdu, nakłady poniesione m. in. na remont i ulepszanie pojazdu oraz koszty odpłatnego zbycia samochodu, za które można uznać np. koszty ogłoszeń, opłaty komisowe.

Poniesione wydatki należy udokumentować. Istotne jest, że przychód ten powstaje jedynie wówczas gdy do sprzedaży dochodzi w okresie pół roku od końca miesiąca, w którym doszło do nabycia samochodu. W tym zakresie nie ma zatem znaczenia data zarejestrowania lub sprowadzenia pojazdu, a jedynie koniec miesiąca, w którym samochód stał się własnością danej osoby. Nie należy „rażąco” zaniżać wartości samochodu, gdyż jeżeli cena odbiega od wartości rynkowej organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej i tak określi ją w wysokości wartości rynkowej. Ponadto gdy oszacowana przez sprzedającego cena będzie się różnić od wartości rynkowej o przynajmniej 33%, a w wyniku braku odpowiedzi zbywcy na wezwanie do zmiany określonej ceny powoła się biegłego, to koszty wydania przez niego opinii pokryje odpłatnie zbywający samochód.

Zapłata podatku od sprzedaży samochodu

W przypadku odpłatnego zbycia pojazdu obowiązek jego rozliczenia następuje w tradycyjnym terminie do 30 kwietnia roku następującego po tym, w którym dokonano sprzedaży samochodu. W tym terminie należy także dokonać uregulowania zapłaty podatku dochodowego.

Samochód w działalności gospodarczej a podatek

Jeżeli samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej zostaje z niej wycofany i wykorzystywany na potrzeby prywatne nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi odpłatnego zbycia rzeczy i tym samym nie powoduje powstania przychodu. Jeżeli uprzednio przeznaczony do użytku prywatnego samochód zostaje następnie (w ciągu sześciu lat od zmiany przeznaczenia pojazdu) odpłatnie zbyty wówczas powstanie obowiązek podatkowy.

 

 

Źródła:

[1] Agata Cieśla, Podatek od sprzedaży prywatnego samochodu, Gazeta Podatkowa nr 22 (750) z dnia 2011-03-17, dostępny w Internecie:

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =

Czy od sprzedanego motoroweru płaci się podatek?

~ Wiesław / 2018-03-31 19:52:53
oceń komentarz: (1) (0)