Dłubniański Park Krajobrazowy - atrakcje

Podróże    
ocena

Dłubniański Park Krajobrazowy (jego nazwa pochodzi od nazwy rzeki) znajduje się w pobliżu Ojcowskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego „Dolinki Podkrakowskie”. Być może z powodu tego sąsiedztwa dolina rzeki Dłubni bywa często pomijana w przewodnikach turystycznych. Tymczasem jest to miejsce, które pod wieloma względami jest warte odwiedzenia.

Dłubniański Park Krajobrazowy - atrakcje

sxc.hu

Jak przystało na Jurę, nie brakuje tutaj malowniczych skałek (m.in. między Zadrożem, Glanowem a Imbramowicami, w okolicach Uliny Wielkiej, dolina Porwanowska, dolina Damicka czy w wąwozie Ostrysznim). Warto zobaczyć przełomy Dłubni w okolicach Imbramowic, Maszkowa oraz Iwanowic. Na terenie parku licznie występują krasowe źródła. Jednym z najciekawszych jest „pulsujące” źródło Jordan w Ściborzycach (o głębokości 3 metrów, z czystą wodą w szmaragdowym kolorze). Na terenie parku można także spotkać się ze zjawiskiem zanikania potoków. Utworzono tu dwa rezerwaty przyrody.

Zabytki leżące na terenie Dolinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego:

- obiekty sakralne – jedną z najcenniejszych świątyń jest grodowy, obronny romański kościół p.w. św. Mikołaja (przełom XII/XIII wieku) w Wysocicach. Zaliczany do najcenniejszych i najstarszych zabytków tego rodzaju w Polsce. Do tej pory zachował się prawie niezmieniony kształt bryły świątyni. Innym cennym obiektem jest klasztor sióstr Norbertanek w Imbramowicach. Składa się on z gotyckiego kościoła p.w. św. Piotra i Pawła, klasztoru, oficyn, domu kapelana, bramy, spichlerzu, ogrodu kwaterunkowego z kanałem i stawem oraz cmentarza z klasycystyczną bramą z 1843 roku. W tej nekropolii zostali pochowani powstańcy z 1863 roku oraz Zygmunt Novak (inicjator utworzenia parków krajobrazowych na Jurze i twórca kierunku architektury krajobrazu). W klasztorze znajduje się znaleziony tam przypadkiem w latach siedemdziesiątych bezcenny obraz Jana Breughla Starszego zwanego też Aksamitnym lub Kwiatowym. Przedstawia on Matkę Boską z Dzieciątkiem, otoczoną girlandą kwiatów. Warto również zwiedzić kościoły: św. Benedykta w Imbramowicach (XVIII wiek), drewniany p.w. Św. Trójcy w Iwanowicach (XVIII-XX wiek), p.w. Narodzenia N.M.P. w Minodze, św. Małgorzaty w Raciborowicach (XV wiek) czy p.w. św. Andrzeja w Sieciechowicach z 1325 roku.

- zespoły dworsko-pałacowe - do najlepiej zachowanych obiektów należą dwory w Glanowie oraz Tarnawie, ponieważ znajdują się w prywatnych rękach. Poza tymi wyjątkami większość dworów i pałaców jest bardzo złym stanie, ale są również śladem świetności tego terenu. W związku z tym warto zobaczyć zespoły w Książniczkach, Młodziejowicach, Michałowicach, Ściborzycach, Maszkowie, Michałowicach, Minodze, Wilczkowicach, Dziekanowicach, Kończycach czy Gołoszynie.

- obiekty archeologiczneIwanowice to jedno z najbardziej znanych miejsc, jeśli chodzi o odkrycia archeologiczne. Na wzgórzu Klin oraz Babiej Górze odkryto pozostałości osiedli i cmentarzysk. Są to m.in. ślady osady rolniczej sprzed 6 tysięcy lat, osady obronnej, groby ludzkie z epoki kamienia i brązu, cmentarzysko ciałopalne, dwa groby wojowników celtyckich. Prace wykopaliskowe prowadzone były Maszkowie (m.in. średniowieczne grodzisko), Michałowicach (ślady osad i obozowisk prehistorycznych), Sieciechowicach czy grodzisko w Zagórowej.

- inne obiekty – stara karczma w Iwanowicach, w której obecnie można podziwiać ekspozycję historyczną, etnograficzną, archeologiczną oraz kącik pamięci narodowej. Poza tym na terenie doliny Dłubni zachowały się ślady po wielu działających na tym terenie młynach.

Zwiedzaliście kiedyś Dłubniański Park Krajobrazowy? Lubicie spędzać tam swój wolny czas? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Ogrody japońskie w Polsce

Ogrody japońskie w Polsce

Małgorzata Łyczak

Backpacking - co i gdzie zjeść?

Backpacking - co i gdzie zjeść?

Katarzyna Olchowska

Ciekawe miejsca w Krakowie

Ciekawe miejsca w Krakowie

Michał Osienkiewicz