Kartka EKUZ - co to jest, co obejmuje, gdzie złożyć wniosek?

Podróże    
ocena
Karta EKUZ, która zastąpiła formularz E111, stanowi „poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego i emeryta lub rencisty, jak również członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE/EFTA, innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu“(1).

Kartka EKUZ - co to jest, co obejmuje, gdzie złożyć wniosek?

photoxpress.com

W praktyce oznacza to, że posiadając Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, możemy leczyć się na terenie innych państw członkowskich UE, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Karta poświadcza, iż jesteśmy w Polsce ubezpieczeni w taki, bądź inny sposób (przez pracodawcę, rodziców, uniwersytet itp.) i możemy z tego ubezpieczenia skorzystać poza granicami naszego kraju, zgodnie z obowiązującymi w UE przepisami. Jeżeli wybieramy się na wakacje czy do pracy sezonowej do UE, koniecznie powinniśmy się w EKUZ zaopatrzyć. Chyba, że posiadamy dodatkowe ubezpieczenie podróżnicze. Karta posiada datę ważności i musi być odnawiana co jakiś czas (zazwyczaj co pół roku, w szczególnych przypadkach wydawana jest na rok czasu).

Można ją uzyskać w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia w każdym mieście. Otrzymuje się ją od ręki po przedstawieniu odpowiednio wypełnionego formularza aplikacyjnego oraz dowodu ubezpieczenia. Przed udaniem się do punktu wydawania kart, najlepiej wcześniej na stronie internetowej NFZ sprawdzić listę wszystkich dokumentów, które należy dostarczyć. Na karcie, w kolorze niebieskim, znajdują się podstawowe dane: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL oraz numer karty i jej datę ważności. W razie wypadku bądź konieczności uzyskania opieki lekarskiej kraju członkowskim UE, należy przedłożyć kartę odwiedzanemu lekarzowi czy instytucji medycznej. Należy pamiętać jednak o tym, że EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w  innych państwach członkowskich. Nie może być również używana jako dowód tożsamości.

(1) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

UWAGA!
Wyrabiając kartę EKUZ można otrzymać wykaz świadczeń i kwoty ubezpieczenia obowiązujące w kraju Unii Europejskiej, do którego wyjeżdżamy. Należy pamiętać również o tym, że nie we wszystkich państwach członkowskich obowiązuje bezgotówkowy system ubezpieczeń. Np. we Francji, do pewnej kwoty, np. za wizytę u lekarza trzeba będzie zapłacić, a dopiero po powrocie do kraju ubiegać się o zwrot pieniędzy z NFZ. Warto zatem dowiedzieć się, jakie koszty będziemy musieli ponieść sami w pierwszej fazie leczenia. Przy wyższych kwotach za hospitalizację nie ma jednak konieczności uiszczania zapłaty, od początku to NFZ zajmie się opłaceniem naszego leczenia. W takim przypadku należy się skontaktować z centrum, ktorego numer telefonu znajduje się na karcie.

Korzystaliście kiedyś z EKUZ za granicą? Nie było żadnych problemów? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =

Polecamy

Ogrody japońskie w Polsce

Ogrody japońskie w Polsce

Małgorzata Łyczak

Wirtualne Muzea w Polsce

Wirtualne Muzea w Polsce

Małgorzata Łyczak

Backpacking - co i gdzie zjeść?

Backpacking - co i gdzie zjeść?

Katarzyna Olchowska

Ciekawe miejsca w Krakowie

Ciekawe miejsca w Krakowie

Michał Osienkiewicz