Zgubiony paszport - co robić?

Podróże    
ocena

Za granicą przydarzyć nam się może wiele nieprzyjemnych sytuacji: od padnięcia ofiarą drobnego kieszonkowca, który okradnie nas jedynie z pieniędzy znajdujących się w kieszeni czy zegarka, po utratę całego portfela, zarówno z kartami bankomatowymi, jak i dokumentami. Jeżeli przebywamy w kraju, przy wjeździe do którego należy okazać paszport, sytuacja staje się wyjątkowo nieprzyjemna. Zamiast jednak tracić głowę, powinniśmy jak najszybciej zacząć działać. Co więc powinniśmy zrobić?

Zgubiony paszport - co robić?

sxc.hu

Bez względu na to, czy paszport utracimy w wyniku kradzieży, czy też zgubienia, powinniśmy o zaistniałym fakcie powiadomić urząd, który wydal ten dokument lub inną najbliższą nam instytucję. W Polsce może to być najbliższy urząd wojewódzki lub jego ośrodek zamiejscowy, za granicą zaś konsulat. Pamiętajmy, iż do w/w instytucji powinniśmy udać się także w przypadku, gdy nasz paszport ulegnie zniszczeniu. Jednocześnie miejmy na uwadze, że jeżeli zgłosiliśmy już fakt zaginięcia tego dokumentu, a jednak go znajdziemy, jesteśmy zobligowani do zwrotu „zguby” właściwemu podmiotowi (jednemu z w/w).

Jeżeli potrzebujemy nowy paszport niezwłocznie, musimy złożyć wniosek o jego wydanie w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub, w przypadku, gdy przebywamy za granicą, w najbliższym konsulacie - czy to polskim, czy też reprezentującym jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. Oprócz standardowych danych, będziemy musieli podać m.in. przyczynę ubiegania się o wystawienie nowego dokumentu.

Gdy paszport został zniszczony lub zaginął tylko i wyłącznie z naszej winy, urząd obciąży nas 200% opłatą, jaka obowiązuje w przypadku normalnego trybu wydawania dokumentu. Gdy sytuacja utraty paszportu ma miejsce za granicą, do czasu wydania nowego w kraju, konsul wystawi nam paszport tymczasowy, który uprawnia nas do powrotu do kraju. Ważny on jest przez 12 miesięcy od daty wydania lub przez okres w nim wskazany. Ubiegając się o ten dokument, będziemy musieli podać nasz numer PESEL i uiścić odpowiednią opłatę konsularną.

UWAGA!

Standardowo, termin wyrobienia nowego dokumentu nie powinien przekraczać 1 miesiąca. Dokładny czas określa urząd, który go wydaje. Pamiętajmy o konieczności osobistego odbioru dokumentu.

Zdarzyło Wam się zgubić kiedyś jakiś dokument? Co zrobiliście? Czy wyrobienie nowego było stosunkowo łatwe? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Ogrody japońskie w Polsce

Ogrody japońskie w Polsce

Małgorzata Łyczak

Backpacking - co i gdzie zjeść?

Backpacking - co i gdzie zjeść?

Katarzyna Olchowska

Ciekawe miejsca w Krakowie

Ciekawe miejsca w Krakowie

Michał Osienkiewicz