Kiedy i jak można ubiegać się o zasiłek rodzinny w Szwecji?

Polacy za granicą    
ocena
Posiadanie rodziny przez pracowników, a także prowadzących działalność gospodarczą uprawnia w określonych sytuacjach do ubiegania się o świadczenia rodzinne w Szwecji. Zagadnieniem tym powinni szczególnie zainteresować się Polacy mieszkający i pracujący w Szwecji, gdyż zasiłki rodzinne są tam znacznie wyższe niż w naszym kraju.

Kiedy i jak można ubiegać się o zasiłek rodzinny w Szwecji?

photoxpress.com

Przepisy unijne a świadczenia rodzinne

Przepisy unijne zobowiązują kraje członkowskie do koordynacji wypłaty świadczeń na dziecko lub dzieci, w związku z czym rodzina nie może zostać pozbawiona zasiłku, ale też nie może otrzymywać podwójnych świadczeń. Jeżeli rodzice zamieszkują w różnych krajach, pierwszym płatnikiem zasiłku na dziecko jest zawsze jedno z nich (np. Polska), ale jeżeli w drugim z krajów (np. w Szwecji) zasiłek jest wyższy, to drugi kraj wypłaca różnicę.

W jakich sytuacjach Szwecja jest pierwszym, a w jakich drugim płatnikiem zasiłku na dziecko?

Szwecja wypłaca zasiłek na dziecko jako pierwszy kraj, jeżeli:
1. Cała rodzina zamieszkuje w Szwecji;
2. Jedno z rodziców pozostaje w stosunku pracy w Szwecji, drugie pracuje w Polsce, a dziecko mieszka w Szwecji;
3. Jedno z rodziców pozostaje w stosunku pracy w Szwecji, drugie nie pracuje w Polsce, a dziecko mieszka w Szwecji lub w Polsce. Należy nadmienić, że jeżeli dziecko i drugi z rodziców mieszkają w Polsce, niezbędne jest przedstawienie:
a) aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub jego kserokopii z uwierzytelnieniem instytucji wystawiającej dokument;
b) aktu małżeństwa lub jego kserokopii z uwierzytelnieniem instytucji wystawiającej dokument;
c) zaświadczenie o zameldowaniu każdego z członków rodziny.

Szwecja jest drugim płatnikiem zasiłku, czyli wypłaca różnicę pomiędzy zasiłkiem wypłacanym w Polsce a wysokością zasiłku w Szwecji, jeżeli jedno z rodziców pracuje w Szwecji, drugie pracuje w Polsce, a dziecko mieszka w Polsce.

Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny w Szwecji i ile on wynosi?

Aby otrzymać świadczenie, należy dokonać rejestracji w lokalnym oddziale Kasy chorych (Försäkringskassa), która prowadzi dalsze postępowanie, jeżeli dziecko ma szwedzki PESEL. Zasiłek przysługuje od pierwszego dnia podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Dziecko, na które przysługuje zasiłek, nie może mieć więcej niż 16 lat. Kwota zasiłku rodzinnego to 1050 kr., zaś na drugie i kolejne dziecko przysługuje premia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w broszurze wydanej przez Försäkringskassa: „Familjeförmaner inom EU” lub dzwoniąc na numer 0771 524012 oddziału Försäkringskassa - EU. Oddział jest czynny codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00

Czy znacie kogoś korzystającego z zasiłków rodzinnych za granicą? Opowiedzcie o swoich doświadczeniach.
Źródło:
1. Anna Żynis, Świadczenia rodzinne w Szwecji - część I – zasiłek na dziecko, poloniainfo.se, dostępny w Internecie: www.poloniainfo.se/artykul.php?id=1036.

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =