Kto może się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych w Szwecji?

Polacy za granicą    
ocena
Decydując się na podjęcie pracy czy to w kraju, czy za granicą jesteśmy równocześnie narażeni na ryzyko jej utraty. Istotne w tym kontekście staje się zatem zagadnienie świadczeń dla osób pozostających bez pracy. Czym charakteryzuje się system świadczeń na wypadek utraty pracy w Szwecji? Kto w Szwecji może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych?

Kto może się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych w Szwecji?

photoxpress.com

Charakterystyka szwedzkiego systemu świadczeń dla bezrobotnych

Rozwiązania w zakresie wspierania osób bezrobotnych w Szwecji odbiegają od tych przyjętych w większości krajów europejskich. Zasadnicza różnica dotyczy istnienia poza świadczeniami podstawowymi także możliwości dobrowolnego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Ubezpieczenie od utraty pracy obejmuje zatem dwa elementy:
- ubezpieczenie podstawowe, w tym przypadku wypłacana kwota zasiłku wynosi maksymalnie 320 koron dziennie przez 5 dni w tygodniu;
- dobrowolne uzupełniające ubezpieczenie od utraty dochodów. Aby ubezpieczyć się w ten sposób, niezbędne jest członkostwo lub przynależność do kasy bezrobotnych, a więc tzw. arbetslöshetskassa (a-kassan). Otrzymywana wysokość zasiłku to maksymalnie 680 koron dziennie.

Uzyskanie zasiłku z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia od utraty dochodów, jak już wspomniano, wymaga uczestnictwa w kasie bezrobotnych oraz pozostawania w tym okresie w stosunku pracy. Warto podkreślić, że zasiłki dla bezrobotnych podlegają opodatkowaniu.

Jakie warunki należy spełnić aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla pozostających bez pracy, należy:
- posiadać status osoby bezrobotnej w pełnym lub niepełnym wymiarze;
- być zdolnym do pracy i gotowym do jej podjęcia w wymiarze przynajmniej trzech godzin na dzień i przynajmniej siedemnastu godzin na tydzień;
- wykazywać się gotowością do przyjęcia odpowiedniej oferty pracy;
- zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w publicznym biurze pośrednictwa pracy;
- uczestniczyć w tworzeniu własnego planu działania na rzecz uzyskania zatrudnienia we współpracy z biurem pośrednictwa pracy;
- aktywnie poszukiwać pracy.

Aby ubiegać się o zasiłek, konieczne jest pozostawanie w stosunku pracy przez 6 miesięcy (przynajmniej 70 godzin miesięcznie lub przynajmniej 450 godzin w ciągłym okresie 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed bezrobociem).

Zasiłek można otrzymywać przez maksymalnie 300 dni zasiłkowych.

Czy ubiegaliście się o zasiłek dla bezrobotnych w Szwecji? Opowiedzcie o tym.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =