Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny w Austrii?

Polacy za granicą    
ocena
Zasiłek rodzinny w Austrii to Familienbeihilfe. Przysługuje on rodzicom pod warunkiem, że ich dzieci spełniają określone warunki (jednym z zasadniczych kryteriów jest wiek dziecka). Kto zatem może ubiegać się o zasiłek rodzinny w Austrii? Jaka jest wysokość Familienbeihilfe? Czy zasiłek rodzinny w Austrii wypłacany jest w każdym miesiącu?

Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny w Austrii?

photoxpress.com

Komu przysługuje prawo do uzyskania zasiłku rodzinnego?

Świadczenie to mogą uzyskać rodzice, których dzieci nie ukończyły 18 roku życia. O Familienbeihilfe mogą ubiegać się również rodzice dzieci, które ukończyły 18 rok życia, jeżeli są w trakcie nauki, praktyk, studiów. Prawo do zasiłku utrzymują także rodzice pełnoletnich dzieci pod warunkiem, że ukończyły one studia planowo, z pozytywnym wynikiem. Prawo do zasiłku rodzinnego w Austrii mają rodzice kształcących się dzieci do momentu ukończenia przez nie 26 roku życia, a w określonych przypadkach do ukończenia 27 lat.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego jest uzależniona od tego, w jakim wieku jest dziecko oraz od liczby dzieci i wynosi odpowiednio:

a) W przypadku jednego dziecka:
- 105.4 Euro na dziecko od 0 do 3 lat;
- 112.7 Euro na dziecko od 3 do 10 lat;
- 130.9 Euro na dziecko od 10 do 18 lat;
- 152.7 Euro na dziecko od 19 do 26 lat.
b) W przypadku dwójki dzieci:
- 118.2    Euro na dziecko od 0 do 3 lat;
- 125.5    Euro na dziecko od 3 do 10 lat;
- 143.7    Euro na dziecko od 10 do 18 lat;
- 165.5 Euro na dziecko od 19 do 26 lat.
c) W przypadku trójki dzieci:
- 140.4    Euro na dziecko od 0 do 3 lat;
- 147.7    Euro na dziecko od 3 do 10 lat;
- 165.9    Euro na dziecko od 10 do 18 lat;
- 187.7 Euro na dziecko od 19 do 26 lat.
d) W przypadku czwórki dzieci:
- 155.4 Euro na dziecko od 0 do 3 lat;
- 162.7 Euro na dziecko od 3 do 10 lat;
- 180.9 Euro na dziecko od 10 do 18 lat;
- 202.7 Euro na dziecko od 19 do 26 lat.

Na każde kolejne dziecko zasiłek rodzinny jest powiększany o 50 euro. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, wysokość Familienbeihilfe zwiększa się o 138,30 Euro. W przypadku głębokiego upośledzenia wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o stopniu upośledzenia w Finanzamt. W oparciu o takie zaświadczenie Finanzamt określa wysokość świadczenia.

Jak często wypłacany jest zasiłek rodzinny w Austrii?

Familienbeihilfe wypłacany jest co drugi miesiąc, przyznaje się go zatem 6 razy w ciągu roku. Finanzamt we wrześniu wypłaca podwojony zasiłek (tzw. trzynastka). Dodatkowo wypłacane jest do zasiłku 58,40 Euro. Począwszy od 2009 r. razem z zasiłkiem wypłacany jest Kinderabsetzbetrag, tzn. dodatek do zasiłku, który podlega opodatkowaniu i dotyczy świadczeń związanych z utrzymaniem dzieci.

Czy staraliście się o zasiłek rodzinny w Austrii? Opowiedzcie o tym.

Źródło:
1. Zasiłek rodzinny – Familienbeihilfe, perfectazwrotpodatku.pl, dostępny w Internecie: www.perfectazwrotpodatku.pl/austria/zasilek-rodzinny.html.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =