Podatek dochodowy w Austrii - zwrot, ulgi.

Polacy za granicą    
ocena
W systemie podatkowym Austrii przewidziana jest możliwość zwrotu nadpłaconego podatku, a także ulgi podatkowe. O zwrot nadpłaty podatku dochodowego za legalną pracę w Austrii można ubiegać się nawet do 5 lat wstecz. Tymczasem ulgi dotyczą głównie podatników, którzy pobierali zasiłek rodzinny (Familienbeihilfe). Dowiedz się, jakie są warunki zwrotu podatku oraz jakie ulgi podatkowe przewiduje prawo podatkowe w Austrii.

Podatek dochodowy w Austrii - zwrot, ulgi.

photoxpress.com

Zwrot podatku

Prawo podatkowe w Austrii jest zbliżone do niemieckiego i zawiera jednocześnie elementy podobieństwa z polskim prawem podatkowym. System podatkowy podlega zatem bardzo podobnym zasadom. Wysokość dochodów i pobranych zaliczek na podatek potwierdza dokument podatkowy Lohnzettel.

W zakresie zwrotu podatku możliwe są następujące sytuacje:
- gdy pobyt i legalna praca w Austrii trwała do 6 miesięcy (183 dni), można uzyskać całość potrąconego podatku;
- jeżeli podatnik mieszka i pracuje w Austrii dłużej niż 6 miesięcy, warunkiem odzyskania nadpłaconego podatku jest uzyskanie w danym roku podatkowym 90 % dochodów na terenie Austrii;

Aby otrzymać zwrot podatku, konieczne jest przedłożenie karty podatkowej Lohnzettel (druk L16) do austriackiego urzędu podatkowego. Procedura zwrotu podatku trwa od 3 do 6 miesięcy. Warto dodać, że rozliczenia podatku dochodowego w Austrii dokonuje się na formularzu L1 (ArbeitnehmerInnenveranlagung) lub w przypadku uzyskiwania dodatkowych dochodów – np. z umowy zlecenia, umowy najmu, umowy o dzieło, które przekraczają 730 euro – wypełnia się deklarację E1. W każdym przypadku składa się tylko jedną z tych dwóch deklaracji. Termin rozliczenia upływa 30.04. danego roku.

Ulgi podatkowe:
- Mehrkindzuschlag w wysokości 36,4 euro miesięcznie na dziecko, jeżeli rodzice pobierają zasiłek na co najmniej 3 dzieci, a ich dochody nie przekraczają 55 000 euro;
- Kinderfreibetrag – 220 euro rocznie, gdy na dziecko pobierany był zasiłek przez minimum 6 miesięcy;
- Kinderbetreuungsgeld do 2300 euro rocznie na opiekę nad dzieckiem. Warunki: pobieranie zasiłku przez co najmniej 6 miesięcy, nieprzekroczenie przez dziecko wieku 10 lat lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego 16 lat, koszty opieki w przedszkolu, internacie;
- Kinderabsetzbetrag (KAB) 50,9 euro miesięcznie wraz z zasiłkiem;
- Inne, takie jak: Werbungskosten Pendlerpauschale, Arbeitsmittel, Kosten für doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten.

Źródło:
1. Austria potrzebuje doświadczonych polskich robotników, firmawirlandii.pl, dostępny w Internecie: www.firmawirlandii.pl/austria-potrzebuje-doswiadczonych-polskich-robotnikow/.
2. Podatek dochodowy, perfectazwrotpodatku.pl dostępny w Internecie: www.perfectazwrotpodatku.pl/austria/zwrot-podatku.html.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =