Zasiłek dla bezrobotnych w Austrii - terminy, dokumenty.

Polacy za granicą    
ocena
Zasiłek dla bezrobotnych w Austrii określany jest jako Arbeitslosengeld. Przysługuje on osobom zdolnym do pracy i jej poszukujących, które przez odpowiedni okres czasu opłacały obowiązkowe składki na ubezpieczenie i złożyły właściwy wniosek.

Zasiłek dla bezrobotnych w Austrii - terminy, dokumenty.

photoxpress.com

Warunki ubiegania się o Arbeitslosengeld

O zasiłek dla bezrobotnych w Austrii mogą ubiegać się:
- bezrobotni do 25 roku życia, jeżeli byli zatrudnieni co najmniej 26 tygodni w ostatnich 12 miesiącach;
- bezrobotni po 25 roku życia, jeżeli rejestrują się po raz pierwszy i byli zatrudnieni przez minimum 52 tygodnie w ostatnich 24 miesiącach;
- pozostali bezrobotni, jeżeli byli zatrudnieni przynajmniej przez 28 tygodni w ostatnich 12 miesiącach.

Rejestracji dokonuje się w Arbeitsmarktservice możliwie jak najwcześniej (najlepiej w pierwszym dniu rozpoczęcia bezrobocia). Możliwa jest także rejestracja przez Internet na stronie www.ams.or.at, jednak po 7 dniach od momentu rejestracji należy złożyć osobiście wniosek.

Dokumenty jakie należy załączyć do wniosku:
- dokument meldunkowy (Meldezettel);
- dokument potwierdzający naszą tożsamość (np. akt urodzenia);
- akt urodzenia dziecka, które mamy na utrzymaniu;
- dowód wpłaty alimentów na dzieci,;
- kartę ubezpieczenia społecznego.

Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych:
- 20 tygodni - okres minimalny;
- 30 tygodni - jeżeli okres zatrudnienia wyniósł 3 lata w ciągu 5 lat;
- 39 tygodni - jeżeli bezrobotny ukończył 40 lat oraz podlegał zatrudnieniu przez 6 lat w okresie ostatnich 10 lat;
- 52 tygodni - jeżeli bezrobotny ukończył 50 lat oraz podlegał zatrudnieniu przez 9 lat w okresie zatrudnienia w ciągu ostatnich 15 lat.

Szczegółowe informacje na temat zasiłku dla bezrobotnych w Austrii można znaleźć na stronie internetowej: www.soziales-leben-oesterreich.at/arbeitslosengeld.html.

Czy staraliście się o zasiłek dla bezrobotnych w Austrii? Podzielcie się doświadczeniami.

Źródła:
1. Austria potrzebuje doświadczonych polskich robotników, firmawirlandii.pl, dostępny w Internecie: www.firmawirlandii.pl/austria-potrzebuje-doswiadczonych-polskich-robotnikow/.
2. Zasiłki dla bezrobotnych, euro-punkt.pl, dostępny w Internecie: www.euro-punkt.pl/zasilki-i-swiadczenia/zasilki-dla-bezrobotnych-austria,2,2,154,114,154.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =