Zasiłki rodzinne w Irlandii

Polacy za granicą    
ocena

W Irlandii, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, można otrzymać zasiłek rodzinny na dziecko określany jako Child Benefit. Różnią się jednak warunki jego przyznawania i instytucja, w której należy składać dokumenty.

Zasiłki rodzinne w Irlandii

photoxpress.com

Ponadto rodziny o niskich dochodach mogą liczyć na wsparcie w postaci zasiłku Family Income Suplement. Jakie są warunki przyznawania tych zasiłków oraz kto może na nie liczyć? Podajemy istotne wskazówki.

Child Benefit przysługuje na dziecko:

- Niepełnosprawne;

- Uczące się do 16 roku życia;

- Uczące się w trybie dziennym do 18 roku życia;

- Zarejestrowane w Ireland's National Training and Employment Authority (FAS) i uczestniczące w szkoleniach.

O świadczenie mogą się ubiegać obywatele Irlandii (lub państw UE pracujący w Irlandii) do roku od: momentu narodzin dziecka (dotyczy dzieci urodzonych w Irlandii), miesiąca przybycia do Irlandii, miesiąca bądź adopcji dziecka. Wniosek o zasiłek (Child Benefis Form) powinien zawierać odpis aktu urodzenia dziecka, numer PPS dziecka, zaświadczenie ze szkoły (w przypadku dziecka powyżej 16 roku życia), a także potwierdzenie daty rozpoczęcia pracy i klasę składek ubezpieczenia społecznego. Należy go złożyć w następującej instytucji:

Child Benefit Section
Department of Social Protection
Social Welfare Services Office
St Oliver Plunkett Road
Letterkenny
Donegal
IRELAND

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.welfare.ie.

Dla rodziców, których dzieci ukończyły 18 rok życia przysługuje świadczenie wyrównawcze w wysokości 15 € na tydzień, jeżeli ich dzieci: otrzymują dodatek z tytułu niepełnosprawności, podwyższony zasiłek socjalny lub dodatek rodzinny (w przypadku niskich dochodów rodziców).

Family Income Suplement wypłacany jest w formie zasiłku tygodniowo, nie jest opodatkowany. Warunkiem otrzymania jest:

- nieprzekroczenie przez dziecko 18 roku życia (w przypadki dziecka uczącego się 22 roku życia);

- przepracowanie min. 19 godzin tygodniowo lub 38 godzin w ciągu dwóch tygodni przez rodzica / rodziców lub opiekuna / opiekunów.
Kwoty zasiłku rozpoczynają się od 20 euro i zależą od dochodów rodziców i liczby dzieci. Zasiłek jest wypłacany po rozpatrzeniu złożonego wniosku. Formularz FIS1 niezbędny do uzyskania świadczenia i pomoc w jego uzupełnianiu można uzyskać w miejscowym biurze opieki społecznej. Do formularza wniosku należy dołączyć otrzymane od pracodawcy dokumenty:

- P60 za ostatni rok podatkowy;

- minimum dwa ostatnie payslipy – odcinki otrzymywane wraz z tygodniowym wynagrodzeniem;

- kopię certyfikatu kredytów podatkowych na bieżący rok podatkowy - Certificate of Tax Credit.

Wniosek składa się w instytucji:

Family Income Supplement Section
Social Welfare Services Office
Government Buildings
Ballinalee Road
Longford

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =