Zasiłki rodzinne w Wielkiej Brytanii

Polacy za granicą    
ocena

W Wielkiej Brytanii system zasiłków rodzinnych jest jednym z najbardziej szczodrych na świecie. Child benefit, Child Tax Credit, Income Suport, Disability Living Allowence, Guardians Allowence to nazwy podstawowych świadczeń przysługujących rodzicom i opiekunom.

Zasiłki rodzinne w Wielkiej Brytanii

pixabay.com

Komu w Wielkiej Brytanii przysługują zasiłki rodzinne oraz w jaki sposób można się o nie ubiegać? Podajemy kluczowe wskazówki. Child benefit jest to zasiłek, który przyznaje się rodzicom bądź opiekunom dzieci:

- do 16 roku życia;

- powyżej 16 roku życia, o ile nadal się uczą;

- pomiędzy 16 a 17 rokiem życia zarejestrowanych jako bezrobotne.

Świadczenie przysługuje również rodzicom nie zamieszkującym z dzieckiem, ale łożącym na jego utrzymanie. Istotne w tym zakresie jest jednak to, że zasiłek może otrzymywać tylko jedna osoba (rodzic niezamieszkujący z dzieckiem a pobierający zasiłek, pozbawi go zajmującego się dzieckiem opiekuna) oraz że wydatki ponoszone na utrzymanie dziecka muszą być zbliżone do kwoty zasiłku. Zasiłek ten nie jest przyznawany z mocy prawa, a więc niejako automatycznie, konieczne jest złożenie wniosku i przesłanie go na adres:

Child Benefis Office
Freepost
NEA 10463
PO BOX 133
Washington
NE39 7BR.

Nie jest możliwe złożenie wniosku drogą telefoniczną lub przez Internet. Formularz wniosku można znaleźć pod adresem: http://www.hmrc.gov.uk/forms/ch2-online-stubb.htm. Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka lub zaświadczenie o adopcji.

Child Tax Credit przyznawany jest na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem:

- nowonarodzonym;

- uczącym się (do ukończenia przez nie 20 roku życia);

- mieszkającym z rodzicem / opiekunem (dodatek jest wypłacany do 31 sierpnia po ukończeniu przez nie 16 roku życia).

Wysokość świadczenia zależy od ilości przepracowanych tygodniowo godzin przez rodzica, liczby dzieci i przychodu brutto rodziny za ostatni rok podatkowy. W ramach Child Tax Credit wypłacany jest także tzw. dodatek dziecięcy w wysokości 2300 GBP. Na dzieci niepełnosprawne i niepełnosprawne w stopniu znacznym w wymiarze rocznym przysługują następujące stawki Child Tax Credit odpowiednio: 2715 GBP i 1095 GBP.

Income Suport dodatek dla mieszkańców Wielkiej Brytanii o niskich przychodach i oszczędnościach nie przekraczających 16.000 GBP, które:

- ukończyły 16, a nie przekroczyły 59 roku życia;

- samotnie wychowują dziecko lub opiekują się osobą starszą lub chorą;

- nie mogą pracować w ogóle lub w pełnym wymiarze (mniej niż 16 godzin tygodniowo) ze względu na chorobę lub niepełnosprawność (potwierdzoną urzędowo).

O zasiłek dochodowy dla osób o niskich przychodach można starać się uzupełniając wniosek na stronie internetowej Department for Work and Pensions' Benefits lub telefonicznie pod numerem  08000556688.

Disability Living Allowence przysługuje rodzicom dzieci niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo do 16 roku życia.

O Guardians Allowence mogą ubiegać się opiekunowie dzieci adoptowanych.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =