Emerytura w Wielkiej Brytanii

Praca za granicą    
ocena

W Wielkiej Brytanii istnieje trzy rodzaje państwowych świadczeń emerytalnych: Basic State Pension, Additional State Pension oraz Pension Credit. Na jakich warunkach przyznawane są te świadczenia oraz jak należy się o nie ubiegać? Podpowiadamy.

Emerytura w Wielkiej Brytanii

photoxpress.com

Basic State Pension. Wypłaca ją rząd. Zasadniczym warunkiem jest osiągnięcie wieku emerytalnego, który w chwili obecnej zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn wynosi 65 lat (dotyczy to kobiet urodzonych 6 kwietnia 1950 roku i później). Docelowo począwszy od 2024 r. wiek uprawniający do uzyskania emerytury ma zostać przesunięty do 68 lat. Ponadto:

- Istotnym warunkiem jest przepracowanie odpowiedniej ilości tzw. lat kwalifikujących poprzez opłacenie odpowiedniej ilości składek ubezpieczeniowych National Insurance (NI). Od 6 kwietnia 2010 zarówno w stosunku do kobiet, jak i do mężczyzn do uzyskania emerytury niezbędne jest przepracowanie 30 lat kwalifikujących. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie: http://www.direct.gov.uk/en/Pensionsandretirementplanning/BeginnersGuideToPensions/DG_10027104.

- Do opłacenia składek niezbędne są odpowiednio wysokie dochody wynoszące przynajmniej £5044 w przypadku pracownika i £5075 w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

- Obecnie wysokość podstawowej emerytury państwowej wynosi£ 97,65 na tydzień.

- Przewidywaną wysokość emerytury można obliczyć korzystając strony: http://www.direct.gov.uk/en/Pensionsandretirementplanning/StatePension/StatePensionforecast/DG_10014008 lub za pomocą prognozy emerytalnej w biurze The Pension Service pod numerem telefonu 0800 731 789 lub 08456 060 265.

Procedura ubiegania się o emeryturę podstawową:

- Pension Service powinien przesłać formularz wniosku do wypełnienia 4 miesiące przed momentem osiągnięcia wieku emerytalnego. Jeżeli nie wysłano wniosku należy skontaktować się z instytucją pod numerem 0800 731 7898 (od 8.00 do 20.00) lub pobrać formularz wniosku, wydrukować, uzupełnić i przesłać do lokalnego centrum emerytalnego. Formularz wniosku o emeryturę można pobrać ze strony: http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/@over50/documents/digitalasset/dg_180391.pdf.
Additional State Pension lub Second Pension podwyższa uzyskiwaną emeryturę do najwyższej przysługującej Basic State Pension. Warunki otrzymania świadczenia: http://www.direct.gov.uk/en/Pensionsandretirementplanning/StatePension/AdditionalStatePension/DG_4017827.

Pension Credit czyli wyrównanie emerytury. Można wyróżnić dwa rodzaje:

- Guarantee Credit - dla osób powyżej 60 roku życia, zamieszkujących w Wielkiej Brytanii.

- Savings Credit - dla osób, które przekroczyły 65 rok życia.

Można ubiegać się o nie listownie lub drogą internetową pobierając formularz i wysyłając do swojego ds. emerytur.
http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/@over50/documents/digitalasset/dg_180311.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =