Jak szukać pracy w Niemczech?

Praca za granicą    
ocena

Od 1 maja 2011r, rynek pracy w Niemczech jest otwarty dla Polaków. Ze względu na bliskość tego kraju oraz dobre warunki bytowe i wysokie pensje wielu Polaków decyduje się na poszukiwanie pracy za zachodnią granicą lub otworzenie tam własnej działalności gospodarczej.Poszukiwanie pracy w Niemczech warto rozpocząć od rozeznania czy wykonywany przez nas zawód jest poszukiwany na tamtejszym rynku pracy.

Jak szukać pracy w Niemczech?

pixabay.com

Największą popularnością cieszą się polscy pracownicy z branży medycznej - lekarze, pielęgniarki, opiekunowie osób starszych. Aby zdobyć ten ostatni zawód można odbyć odpowiednie szkolenie lub kurs organizowany przez agencje pośrednictwa pracy i firmy szkoleniowe. Istnieje również zapotrzebowanie na inżynierów i  informatyków oraz innych przedstawicieli zawodów ścisłych.

Osoby nie posiadające odpowiedniego wykształcenia specjalistycznego mogą poszukiwać zatrudnienia jako pracownicy fizyczni - na budowie czy przy sprzątaniu domów i obiektów. Pamiętać jednak należy że zarówno specjalistyczne posady jak niższe stanowiska wymagają znajomości języka niemieckiego chociażby w stopniu komunikatywnym, dlatego przed wyjazdem warto zapisać się na odpowiedni kurs najlepiej uwzględniający specjalistyczne słownictwo.

Formalności

W obecnym stanie prawnym pozwolenie na pracę nie jest już potrzebne jednakże w przypadku zamiaru pobytu dłuższego niż 90 dni konieczne będzie potwierdzenie prawa pobytu w lokalnym urzędzie, a już po tygodniu pobyty konieczne jest zameldowanie się. Aby dokonać meldunku wystarczy udać się do właściwego miejscowo urzędu meldunkowego, okazać dowód tożsamości  i  wypełnić stosowny formularz. Niezbędne do funkcjonowania w Niemczech jest również założenie osobistego konta bankowego na które będzie wpływało wynagrodzenie za pracę.

Zasiłek dla bezrobotnych

Osoby które osiedlą się w Niemczech na dłuższy okres czasu i  przepracują tam minimum rok mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. Przysługuje on osobom, które w ostatnich dwóch latach przepracowały co najmniej 12 miesięcy i były w tym okresie objęte ubezpieczeniem społecznym. Wysokość i długość pobieranego zasiłku jest uzależniona od ostatnio osiąganych dochodów oraz sytuacji rodzinnej.

A może własna firma

Zgłoszenie działalności gospodarczej w niemieckim urzędzie do spraw gospodarczych jest stosunkowo proste, jednakże trzeba upewnić się że na prowadzenie danego rodzaju działalności  nie jest potrzebne dodatkowe zezwolenie czy koncesja. Posiadanie koncesji konieczne jest min. w takich branżach jak: gastronomia, transport, handel obwoźny, ubezpieczenia, ochrona, usługi dla osób niepełnosprawnych.

Poza zgłoszeniem do urzędu konieczne jest ponadto uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej oraz wykupienie ubezpieczenia. Jeżeli nie chcemy rejestrować firmy w Niemczech możliwe jest prowadzenie usług transgenicznych tj. świadczonych przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce na terenie innego państwa. Usługa taka powinna być jednak wykonywana przejściowo i być czasowo ograniczona.

Pracowaliście kiedyś w Niemczech? Jak oceniacie pracę w tym kraju? Zapraszam do wypowiadania się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =