Praca w Holandii - informacje

Praca za granicą    
ocena

Od 2007 r. obywatele polscy mogą legalnie pracować w Holandii. Jest to kraj chwalony przez emigrantów zarobkowych, przysługuje tam ustawowa stawka minimalnego wynagrodzenia, zapewnione są ponadto warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca w Holandii - informacje

photoxpress.com

Ubezpieczenia społeczne

Rodzaj ubezpieczenia zależy od podstawy zatrudnienia, osoby oddelegowane do pracy przez polskiego pracodawcę mogą pozostać w polskim systemie ubezpieczenia, natomiast holenderski pracodawca ma obowiązek odprowadzania należnych  składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku prowadzenia w Holandii własnej działalności gospodarczej istnieje obowiązek opłacania tylko obowiązkowej składki na ubezpieczenie emerytalne, świadczenia rodzinne i rentę rodzinną. We własnym zakresie można ubezpieczyć się dodatkowo na wypadek choroby i niezdolności do pracy. W razie choroby holenderski pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe przez okres maksymalnie dwóch lat. Wynosi ono minimalnie 70% a maksymalnie 100% wynagrodzenia.

Praca

Pracując w Holandii każdy pracownik bez względu na to czy jest zatrudniony u polskiego czy u holenderskiego pracodawcy ma zapewnioną holenderską ustawową płacę minimalną i dodatek urlopowy. Również warunki bhp w miejscu pracy muszą spełniać minimalne wymagania ustawowe. Skargi można zgłaszać Inspekcji Pracy. Do podpisania umowy o pracę nie są potrzebne żadne dokumenty prócz dowodu tożsamości, warto jednak dopilnować aby otrzymać egzemplarz w języku polskim. Zgodnie z miejscowymi przepisami w Holandii można  pracować maksymalnie 12 godzin pod rząd i maksymalnie 60 godzin tygodniowo. W okresie 16 tygodni średnia liczba godzin pracy nie może jednak przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Po dniu pracy pracownik ma prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku. Po przepracowanym tygodniu przerwa w pracy nie może być krótsza niż 36 kolejnych godzin.

W Holandii ważną rolę odgrywają związki zawodowe i organizacje pracodawców. Instytucje  te często ustalają w układach zbiorowych pracy tzw. CAO indywidualne dla danej branży czy zakładu warunki wynagradzania - często korzystniejsze niż ustawowe minimum - oraz normy czasu pracy i warunki urlopowe.

Pracowaliście kiedyś w Holandii? Jak oceniacie pracę w tym kraju? Zapraszam do wypowiadania się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =