Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii

Praca za granicą    
ocena

Świadczenie jakie w Irlandii przysługuje osobom pozostającym bez pracy określa się mianem Jobseeker’s Benefit. Jakie są warunki przyznawania zasiłku dla bezrobotnych oraz kto może liczyć na takie świadczenie? Podajemy istotne wskazówki.

Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii

photoxpress.com

Dla kogo pomoc?

Podlegający ubezpieczeniu społecznemu bezrobotni mogą ubiegać się o zasiłek Jobseeker’s Benefit. Istotne jest, że można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych nawet po znalezieniu pracy, ale tylko w niepełnym wymiarze godzin lub dorywczej. Aby zyskać prawo do zasiłku należy spełniać następujące wymagania:

- Nie przekraczanie 66 roku życia;

- Bycie zdolnym do pracy;

- Bycie gotowym do podjęcia pracy;

- Aktywne poszukiwanie zatrudnienia (Można zostać poproszonym o udowodnienie, że aktywnie poszukuje się pracy, na przykład, poprzez przedstawienie podań o pracę);

- Wykazanie pozbawienia zatrudnienia przez minimum trzy w trakcie kolejnych sześciu dni;

- Opłacenie należytej ilości składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI), któremu podlegają wszyscy zatrudnieni w Irlandii.

Począwszy od 2008 roku zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany maksymalnie przez 12 miesięcy (312 dni) osobom, które mają co najmniej 260 opłaconych składek. Minimalna liczba tygodni opłacania składek kwalifikujących do Jobseeker’s Benefit to 13. Składki zapłacone w innych państwach członkowskich UE zostaną uwzględnione w sumie składek niezbędnych do zasiłku w irlandzkiego pod warunkiem, że ostatnia była zapłacona w Irlandii. Pozostałe informacje na temat niezbędnej ilości składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) można uzyskać na stronie internetowej: www.welfare.ie.

Jak aplikować o zasiłek?

Przede wszystkim należy zarejestrować się jako bezrobotny w Lokalnym Biurze Spraw Społecznych i Rodzinnych (Social Welfare Local Office). Warto pamiętać, że zasiłek dla bezrobotnych nie jest wypłacany przez pierwsze 3 dni, należy zatem ubiegać się o Jobseeker’s Benefit w pierwszym dniu po utracie pracy.

Warunkiem zakwalifikowania się do pomocy jest złożenie wniosku pobranego w Social Welfare Local Office lub drogą internetową (formularz jest także dostępny online). Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dokumenty:

- Dowód tożsamości;

- Potwierdzenie adresu;

- Personal Public Service Number;

- Informacje o dochodach własnych i małżonka, oraz o dzieciach na utrzymaniu;

- Dokumenty potwierdzające zdolność do pracy i udowadniające aktywne jej poszukiwanie;

- P45 - dokument otrzymany od pracodawcy z wyszczególnieniem podatku / składek na PRSI opłaconych do tej pory w bieżącym roku podatkowym;

- P60 - informacje dotyczące zarobków oraz podatków zapłaconych za dany rok.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych również należy do Social Welfare Local Office. Od decyzji odmownej w sprawie świadczenia można się odwołać. Adres instytucji odwoławczej:

Social Welfare Appeals Office
D'Olier House D'Olier Street
Dublin 2
Ireland

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =