Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Praca za granicą    
ocena

Przebywając na terenie Niemiec można uzyskać dwa rodzaje zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld I oraz Arbeitslosengeld II (Harz IV). Kto może otrzymać tego rodzaju pomoc oraz w jaki sposób należy się o nią ubiegać? Podajemy najważniejsze zagadnienia.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

sxc.hu

Komu przysługuje zasiłek Arbeitslosengeld I? Warunki przyznawania Arbeitslosengeld I są następujące:

- Pozostawanie bez zatrudnienia;

- Nie przekroczenie 65 roku życia;

- Dokonanie zarejestrowania się jako osoby bezrobotnej w odpowiadającej miejscu zamieszkania Agentur für Arbeit;

- Odprowadzanie składek ubezpieczeniowych (zatrudnienie, zasiłek chorobowy) przez minimum 12 miesięcy w trakcie ostatnich dwóch lat poprzedzających rejestrację w Agentur für Arbeit.

Kto może się starać o Arbeitslosengeld II (Harz IV)?

Wraz z początkiem 2005 roku ustanowiono możliwość uzyskania pomocy przez osoby poszukujące pracy, a nie będące w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb swoich rodzin, takich jak zakwaterowanie czy wyżywienie. Ta forma zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobom, które:

- Są w wieku między 15 a 65 lat;

- Na stałe zamieszkują w Niemczech;

- Są zdolne do pracy;

- Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

W jaki sposób można ubiegać się o zasiłki?

Przede wszystkim należy złożyć wniosek w odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania Agentur für Arbeit. Właściwy urząd pracy, do którego należy kierować wniosek można odszukać wpisując kod pocztowy w rubryce Ihre Postleitzahl na stronie internetowej:  http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/Dienststellen-Nav.html.

Aby wniosek został rozpatrzony muszą zostać wraz z nim załączone następujące dokumenty:

- dowód osobisty;

- informacje na temat wykonywanej pracy wraz z kartą podatkową;

- wypowiedzenie umowy o pracę;

- świadectwo pracy wystawione po wygaśnięciu stosunku pracy, ewentualnie wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę;

- zaświadczenie o wcześniej pobieranych zasiłkach lub innej pomocy materialnej (dotyczy to także innych urzędów pracy). Chodzi przykładowo
o zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych itp.;

- poświadczenie pobierania zasiłku chorobowego;

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.arbeitsagentur.de.

Kwota wypłacanego zasiłku stanowi 60% bądź 67% wynagrodzenia netto. Przy ustalaniu wysokości zasiłku istotne są następujące kryteria:

- wiek;

- liczba dzieci (posiadanie dzieci podwyższa kwotę zasiłku do 67% wynagrodzenia netto);

- klasa podatkowa, do której przynależała dana osoba w okresie zatrudnienia;

- przeciętne wynagrodzenie uzyskiwane w ostatnim okresie zatrudnienia.

Okres na jaki zostaje przyznany zasiłek jest uzależniony od czasu opłacanych składek na ubezpieczenie. Przykładowo 12 miesięcy opłacanych składek pozwala uzyskać świadczenie na okres sześciu miesięcy.

Pracowaliście kiedyś w Niemczech? Jak oceniacie pracę w tym kraju? Zapraszam do wypowiadania się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =