Zasiłki chorobowe w Irlandii

Praca za granicą    
ocena

Irlandzki zasiłek chorobowy Illness Benefit jest przyznawany na wniosek zainteresowanego. Jakie są kryteria jego przyznawania oraz jak przebiega procedura ubiegania się o zasiłek chorobowy? Prezentujmy najważniejsze kwestie.

Zasiłki chorobowe w Irlandii

sxc.hu

Warunki ubiegania się o Illness Benefit. Kryteria brane pod uwagę w procesieprzyznawania zasiłku chorobowego są następujące:

- Wiek do 66 lat;

- Niezdolność do pracy z powodu choroby;

- Podleganie ubezpieczeniu społecznemu (PRSI);

- Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) przez minimum 104 tygodnie od momentu podjęcia pracy;

- Opłacenie / skredytowanie w danym roku podatkowym składek za 39 tygodni (opłacenie składki za przynajmniej 13 tygodni). Jeżeli pracownik nie spełnia tego warunku w momencie zachorowania to istnieje możliwość uwzględnienia: ostatniego pełnego roku podatkowego lub dwóch lat składkowch przed danym rokiem podatkowym (a więc przykładowo dla roku 2011 - jest to rok składkowy 2009).

Okres opłacania składek określa czas uzyskiwania zasiłku Illness Benefit. I tak 260 opłaconych tygodniowych składek uprawnia do pobierania zasiłku chorobowego do 2 lat. Natomiast opłacenie mniej niż do 260 tygodniowych składek ( ale przynajmniej 104) pozwala na pobieranie Illness Benefit przez okres do 52 tygodni. Po upływie wymienionych okresów wypłacania Illness Benefit, aby ponownie uzyskać do niego prawo należy opłacić 13 kolejnych tygodniowych składek.

Zasiłku chorobowego nie otrzymuje się przez pierwsze trzy dni. Wysokość zasiłku ustala się w oparciu o wysokość przeciętnych tygodniowych zarobków we właściwym roku podatkowym. I tak odpowiednio:

- przy zarobkach nie przekraczających 150 € otrzymuje się 88.10 € zasiłku;

- przy wynagrodzeniu w przedziale pomiędzy 150 € a 219.99 € stawka Illness Benefit wynosi 126.60 €;

- gdy średnie tygodniowe zarobki znajdują się w przedziale od 220 € do 299.99 € kwota zasiłku chorobowego opiewa na 153.60 €;

- tymczasem w przypadku wynagrodzenia 300 € lub powyżej tej kwoty wysokość zasiłku Illness Benefit to 196 €.

Sposób ubiegania się o zasiłek chorobowy w Irlandii. Aby uzyskać zasiłek należy w ciągu tygodnia od momentu zachorowania złożyć wniosek. Formularz wniosku można otrzymać od lekarza, który uzupełnia jego część. W przypadku choroby trwającej dłużej, należy co siedem dni do wniosku dołączać zaświadczenie lekarskie MC2 (należy je przesyłać do Department of Social Protection). Powrót do pracy powinien zostać poprzedzony uzyskaniem od lekarza stosownego zaświadczenia lekarskiego.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

Illness Benefit
Department of Social Protection
P.O. Box 1650
Dublin 1
IRELAND

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =