Zasiłki chorobowe w Wielkiej Brytanii

Praca za granicą    
ocena

W Wielkiej Brytanii osoby pracujące, na czas choroby mogą uzyskać specjalne świadczenia. Statutory Sick Pay, Incapacity Benefit, Care Component i Travel Cost to określenia podstawowych świadczeń przysługujących zatrudnionym i nie tylko (niektóre z zasiłków nie wymagają statusu pracownika) w przypadku choroby.

Zasiłki chorobowe w Wielkiej Brytanii

sxc.hu

Ponadto możliwe jest uzyskanie pomocy w formie świadczeń: Income Support, Housing Benefit, Council Tax Benefit oraz Income - based Job Seekers Allowence. Komu przysługują powyższe świadczenia, na jakich warunkach są wypłacane oraz jak należy się o nie ubiegać?

Statutory Sick Pay otrzymuje się jeżeli z powodu choroby nie jest możliwe wykonywanie pracy. Ustawowy Zasiłek Chorobowy opłaca pracodawca przez okres 28 tygodni. Do otrzymania zasiłku kwalifikuje spełnienie następujących kryteriów:

- Zatrudnienie w oparciu o kontrakt;

- Choroba trwająca co najmniej 4 dni z kolei (wliczając w to weekendy, Bank Holidays oraz dni wolne od pracy);

- Kwota tygodniowego wynagrodzenia to minimum 97 GBP.

W sytuacji gdy chorujący pracownik jest zatrudniony w kilku firmach Statutory Sick Pay może być wypłacany od każdego z pracodawców.
Jak się ubiegać? Proces ubiegania się o Statutory Sick Pay polega na przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego od 8 dnia choroby. Wysokość zasiłku to zwykle 79.15 GBP tygodniowo.

Incapacity Benefit przysługuje pozostającym bez pracy (bezrobocie), prowadzącym własną działalność gospodarczą (self-employed), lub też gdy okres choroby zatrudnionego wynosi więcej niż 28 tygodni.

Care Component jest dodatkiem, o który mogą starać się osoby niepełnosprawne i wymagające opieki ze względu na chorobę.
Travel Cost to z kolei zwrot kosztów na dojazd z i do szpitala podczas leczenia.

Poza wymienionymi zasiłkami w wypadku choroby można być uprawnionym do darmowych leków, bezpłatnej opieki dentystycznej, badania wzroku czy też bonów na okulary i szkła kontaktowe. Ponadto możliwe jest uzyskanie następujących świadczeń:

- Income Support - świadczenie przysługujące zamieszkałym na terenie Wielkiej Brytanii osobom w przedziale wiekowym pomiędzy 16 a 59 rokiem życia. Do pobierania Income Support uprawnieni są znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej: rodzice samotnie wychowujący dziecko, opiekunowie osób starszych lub chorych, bezrobotni, lub pracujący nie więcej niż 16 godzin tygodniowo za względu na chorobę lub udokumentowaną niepełnosprawność.

- Housing Benefit - o ten dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, których oszczędności są nie przekraczają 16.000 GBP i spełniają inne warunki podane na stronie:

- http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/On_a_low_income/DG_10018926.

- Council Tax Benefit - polega na pokryciu całości lub części Council Taxu,

- Income-based Job Seekers Allowence - czyli pomoc w płaceniu rat kredytu hipotecznego.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =