Analiza SWOT - co to jest?

Praca    
ocena

SWOT jest jedną z najpopularniejszych technik analitycznych, służących porządkowaniu informacji. Jest uniwersalnym narzędziem pierwszego etapu analiz strategicznej. Stosowana jest miedzy innymi w celu zbadania wewnętrznego i zewnętrznego środowiska na przykład przedsiębiorstwa, a także do analizy rozwiązania biznesowego, projektu, przedsięwzięcia itp. Polega ona na segregowaniu posiadanych informacji na cztery grupy. Strengths, czyli mocne strony. Wykazanie wszystkich zalet, atutów i pól dających przewagę analizowanemu obiektowi. Weaknesses czyli słabe strony. Informacje o tym, co stanowi najsłabsze punkty. Wady i bariery przedmiotu analizy. Opportunities czyli szanse. Wykazanie tych parametrów, które mogą stanowić dla obiektu szanse na korzystne zmiany. Ostatni punkt to Threats czyli zagrożenia. Wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu, niebezpieczeństwo niekorzystnej zmiany.

Analiza SWOT - co to jest?

sxc.hu

W analizie SWOT jeśli jakaś informacja nie może zostać zakwalifikowana do jednej z czterech grup, będzie pomijana jako nieistotna strategicznie. Wszystkie inne będą jak łatwo się domyśleć, informacjami strategicznymi. Dane te zostaną posegregowane na cztery grupy, następnie zapisane w czterodzielnej macierzy strategicznej. Jej lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych,  a prawa dwie kategorie czynników negatywnych. Istnieją co najmniej trzy ujęcia, wyjaśniające czym różni się górna połowa macierzy od dolnej, a więc mocne strony od szans, a słabe od zagrożeń. Według jednych mocne i słabe strony to czynniki wewnętrzne, szanse i zagrożenia- zewnętrzne.  Według drugich  mocne strony i słabe strony to czynniki zależne od nas , a szanse i zagrożenia, to czynniki obiektywne, na które nie mamy bezpośredniego wpływu.

Analiza SWOT daje wartościowy rezultat analityczny  pod warunkiem, że jest ona stosowane konsekwentnie i świadomie. Najczęstszym błędami jest na przykład zapisywanie przewagi w obszarze szans, co daje obraz przewagi jako czynnika zewnętrznego. W analizie firmy, silną stroną będzie na przykład silna marka. Słabością niewielkie zaplecze kapitałowe. Szansą, otwarcie się na rynek międzynarodowy, zagrożeniem pojawienie się konkurencyjnego produktu. Tabelę SWOT można zastosować zarówno w uproszczonej formie przy pracy nad projektem, jak i w formie rozbudowanej, zlecając jej przygotowanie specjaliście. Atrakcyjność tabeli wynika z zapisu.

Jej użyteczność polega na poddaniu czterech grup czynników analizie wzajemnych powiązań. Po wpisaniu czynników w tabelę, następuje czas na zadanie sobie serii pytań. Czy dana mocna strona pozwoli  wykorzystać daną szansę? Czy  mocna strona pozwoli  zniwelować dane zagrożenie? Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem?

UWAGA!

Analizę można przeprowadzić również z zewnątrz do wewnątrz stawiając sobie pytania czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę? Czy dana szansa pozwala zniwelować daną słabość? Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę? Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość? Odpowiedzi na pytania pozwolą zidentyfikować powiązania, obszary które wymagają stworzenia innych niż dotychczas rozwiązań.

SWOT traktujemy jako pewien schemat. Algorytm  wnioskowania, który korzysta w wielu innych technik. Na przykład z analizy pięciu sił Portera. Jest doskonałym narzędziem nie tylko analizy, ale i planowania. Zastosowanie uproszczonego modelu pozwoli unaocznić wszystkie aspekty wdrażania projektu, czy rozwiązania dla firmy. Głębsza analiza całej struktury przedsiębiorstwa wskaże wnioski, które pozwolą na szybką reakcję i zmiany w obszarach tego wymagających.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =

Czy ten rodzaj analizy będzie użyteczny dla spraw osobistych? Jak sądzisz?

~ nicka / 2016-05-22 05:16:52
oceń komentarz: (0) (0)

Polecamy