Asertywność w pracy

Praca    
ocena

Zarówno teoretycy, jak i zarządzający w praktyce zastanawiają się często jakie postępowanie chroni menedżerów przed popełnianiem błędów i zapewnia podejmowanie odpowiednich decyzji. Koncepcje sukcesywnego zarządzania różnią się, elementem wspólnym dla wszystkich ujęć jest jednak docenianie znaczenia asertywności w działaniu menedżera.

Asertywność, czyli umiejętność „nieurażającej” odmowy, jest szczególnie istotna dla właściwej organizacji czasu, która z kolei odgrywa decydującą rolę ułatwiając poradzenie sobie podczas kryzysu gospodarczego. Jak zatem stać się asertywnym? Oto porady dla „zapracowanego” menedżera.

O organizacji czasu

Zdarza się, że pomimo bycia nieustanie zajętym menedżerowi ciągle brakuje czasu na istotne sprawy. Główną przyczyną niedostatku czasu na wykonywanie zadań jest niewłaściwa organizacja czasu, najczęściej wynikająca z braku asertywności.

Każdy menedżer obarczony wielością obowiązków, z którymi nie może sobie poradzić powinien przemyśleć czy:

- niedostatek czasu nie wynika z „wyręczania” innych pracowników tylko z powodu braku umiejętności odmowy?

- nie są przez niego zaniedbywane zadania, które są zasadniczym zakresem jego obowiązków?

- zajmuje się zadaniami, które nie są priorytetowe z uwagi na główny cel i wizję organizacji?

- utożsamia bycie zapracowanym z byciem efektywnym(a nie są to tożsame terminy)?

- posiadanie czasu na planowanie i przemyślenia podczas pracy uważa za coś złego?

- niedostatek czasu nie jest spowodowany ciągłym „odrywaniem się” od ważnych spraw?

- poprzez zastępowanie innych pracowników w ich obowiązkach czuje się potrzebny i doceniany?

- podejmowanie ważnych, ale i trudnych decyzji zastępuje rutynowymi czynnościami, które lubi robić?

Twierdząca odpowiedź na powyższe pytania wskazuje na konieczność wypracowania przez menedżera umiejętności asertywnego postępowania.

W jaki sposób asertywność wpływa na skuteczność menedżera

Częstą przyczyną niewłaściwej organizacji czasu pracy menedżera i co za tym idzie niższą skutecznością jest brak asertywności. Menedżerowie powinni koncentrować się na poszukiwaniu możliwości rozwoju dla firmy i właściwego zarządzania, a jednak często pozwalają na zaniedbywanie tego obowiązku ponieważ „pomagają” innym pracownikom wypełniać zadania, które ci powinni wykonywać samodzielnie, wydłużają w czasie wykonywanie rutynowych działań, które sprawiają mu przyjemność. Skuteczny menedżer bezwzględnie powinien nauczyć się asertywności zarówno wobec siebie jak i w stosunku do współpracowników. Samemu sobie należy umieć odmówić wykonywania zadań, które nie stanowią zasadniczego obszaru kompetencji.

Wobec współpracowników również należy nauczyć się mówić „nie” gdy przerywają oni wykonywanie istotnego zadania lub próbują „zrzucić” je na menedżera tłumacząc brakiem umiejętności. Asertywność jest bowiem jedynym sposobem na skuteczność i oszczędność czasu.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =

Polecamy