Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Praca    
ocena

Pod pojęciem „ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych” kryje się sytuacja, wskazująca na znaczny stopień winy pracownika. Konsekwencją jej zaistnienia może okazać się zwolnienie dyscyplinarne (bez zachowania okresu wypowiedzenia). Zagadnienie to reguluje Kodeks Pracy. Często się zdarza, że pracodawcy korzystają w tej kwestii z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

pixabay.com

Zgodnie z Kodeksem Pracy zatrudniający może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Informacje o tym, co zawiera się w podstawowych obowiązkach pracowniczych można znaleźć we wspomnianym wyżej akcie, umowach pracy, obowiązujących regulaminach pracy czy innych dokumentach pracodawcy.

Często się zdarza, że pracodawcy korzystają w tej kwestii z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zaznaczyć, że w wyrokach SN podkreśla się umyślną winę lub rażące niedbalstwo jako kryteria zakwalifikowania czynu jako ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Poniżej znajduje się lista czynów czy zachowań, które Sąd Najwyższy zakwalifikował jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych:

- bezzasadna odmowa podjęcia pracy przez pracownika w nowym miejscu;

- spożywanie alkoholu w miejscu pracy;

- „pożyczanie” pieniędzy z kasy;

- jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy;

- przywłaszczenie mienia pracodawcy;

- niewłaściwe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego (np. na rozmowę kwalifikacyjną w ramach poszukiwania innej pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej);

- ubliżanie współpracownikom;

- łamanie zapisów umów o zakazie konkurencji.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =

Polecamy