Co się składa na zadowolenie klienta?

Praca    
ocena

Zaspokojenie potrzeb klienta jest obecnie najistotniejszym celem dla wszystkich organizacji. Orientację na odpowiednią obsługę klienta przyjęły również instytucje państwowe, które obecnie przestają traktować klienta urzędu jedynie jako petenta.

Co się składa na zadowolenie klienta?

pixabay.com

W sferze biznesu panuje natomiast powszechne przekonanie o tym, że najważniejszym szefem w firmie jest klient i to on decyduje o sposobie jej funkcjonowania. O tym, jak istotna jest troska o zadowolenie klienta nie trzeba zatem nikogo przekonywać. Przedmiotem rozważań mogą być natomiast sposoby zapewniania zadowolenia odbiorcy. Co zatem składa się na zadowolenie klienta? Przedstawiamy najistotniejsze zagadnienia.

Wartość dla klienta

Bezwzględnie każdej firmie zależy na tym, by przyciągnąć uwagę klienta. Aby zainteresować potencjalnego nabywcę ofertą firma musi sprawić by dostrzegał on i doceniał korzyść wynikającą z nabycia danego produktu lub usługi. Z zaspokajaniem potrzeb klienta ściśle wiąże się więc problem dostarczenia wartości. Co się składa na wartość dla klienta? Funkcjonują różne podejścia do kształtowania wartości dla klienta. Najbardziej praktyczne z nich wskazuje, że wartość jaką produkt lub usługa przynoszą klientowi jest wypadkową postrzeganej wartości użytkowej oraz ceny.

Obniżka ceny a zadowolenie odbiorcy

Wartość dla klienta, a więc czynnik ostatecznie decydujący o zakupie produktu lub usługi, jest wynikiem zestawienia subiektywnej dla danego odbiorcy wartości użytkowej oraz ceny. Obniżka ceny bez zmian w postrzeganej wartości użytkowej jako posunięcie taktyczne jest bardziej ryzykowne niż wydaje się wielu stosującym je firmom. Obniżenie ceny jest korzystne i pozytywnie oddziałujące na popyt na produkty firmy pod warunkiem, że klienci nie założą, że niższa cena jest wynikiem obniżenia jakości produktów lub usług. Przyjęcie, że jakość produktu lub usługi uległa obniżeniu powoduje, że niższa będzie subiektywna ocena wartości użytkowej i może nastąpić spadek popytu na wyroby firmy.

Podniesienie wartości użytkowej i usatysfakcjonowanie nabywcy

Postrzegana wartość użytkowa to swoista „przydatność” danego produktu lub usługi dla konkretnego klienta. Stanowią ją te cechy wyrobu, które są przez nabywcę doceniane i wykorzystywane. Wzbogacenie funkcji telefonu komórkowego o aparat cyfrowy będzie stanowiło dodatkową wartość użytkową dla odbiorcy jeżeli będzie on chciał wykonywać zdjęcia, w przeciwnym wypadku za tę kolejną funkcjonalność nie będzie on chciał zapłacić.

Podniesienie wartości użytkowej korzystnie wpływa na zadowolenie klienta i wartość wyrobów w jego opinii. Niemożliwe jest jednak podnoszenie wartości użytkowej dla wszystkich potencjalnych nabywców dlatego planując zastosowanie tego posunięcia należy dokonać wyboru docelowej grupy klientów i przeprowadzić wśród nich badanie identyfikujące czynniki postrzeganej wartości użytkowej.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =

Polecamy