Co to jest benchmarking?

Praca    
ocena

W dzisiejszych czasach poszukiwanie oryginalnych rozwiązań bywa czasochłonne i kosztowne. Nie każda firma aspiruje także do uzyskania pozycji lidera rynkowego poprzez wdrażanie innowacji.

Co to jest benchmarking?

photoxpress.com

Między innymi z tego powodu coraz częściej wykorzystywane i doceniane są metody bazujące na doświadczeniach innych przedsiębiorstw. Do najbardziej znanych z tego typu metod należy benchmarking. Na czym polega benchmarking oraz jakie są możliwości jego zastosowania? Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia.

Czym jest benchmarking?

Nazwa metody pochodzi od słowa benchmark oznaczającego wzorzec. Metoda benchmarkingu polega zatem na wzorowaniu się na innych firmach, naśladowaniu stosowanych przez nie rozwiązań. Benchmarking nie jest jednak bezkrytycznym powielaniem działań innych przedsiębiorstw, umiejętnie wykorzystujące tę metodę firmy uważnie obserwują, które ze sposobów działania benchmarka działają, udoskonalają je i wdrażają na własne potrzeby.

Benchmarking służy także uczeniu się od innych poprzez zestawianie i porównywanie stosowanych rozwiązań. Pionierem zastosowania benchmarking była firma Xerox, dla której benchmarkiem był Canon.

Rodzaje benchmarkingu i możliwości ich wykorzystywania

Zasadniczo funkcjonują następujące rodzaje benchmarkingu:

- Funkcjonalny - ma miejsce wówczas, gdy firma dąży do poprawy poszczególnych funkcji na przykład marketingu, rozwiązań strukturalnych, sfery badań i rozwoju, produkcji czy logistyki. Zastosowanie benchmarkingu funkcjonalnego ma swój początek zazwyczaj w momencie dostrzeżenia, że inna organizacja lepiej radzi sobie w wykonywaniu określonej funkcji. W wyniku zastosowania tego rodzaju benchmarkingu mogą powstać innowacyjne rozwiązania, jednak poprzedzające je analizy są czasochłonne.

- Konkurencyjny - Jak sama nazwa wskazuje polega na poszukiwaniu usprawnień funkcjonowania poprzez porównywanie się konkurentami. Ten typ benchmarkingu pozwala określić pozycję konkurencyjną, stwarza jednak zagrożenie kopiowania rozwiązań branżowych.

- Wewnętrzny - Polega na naśladowaniu rozwiązań, uczeniu się od innych jednostek organizacyjnych firmy. Benchmarking wewnętrzny przynosi najlepsze rezultaty
w sytuacji, gdy organizacja stosuje dywersyfikację. Rozwiązanie to nie jest jednak podejściem kompleksowym.

- Ogólny - najmniej precyzyjny jeżeli chodzi o obszar wzorowania się. Zasadniczo dotyczy całego obszaru działania przedsiębiorstwa, a nie jego poszczególnych funkcji oraz nie polega na uczeniu się wewnątrzorganizacyjnym lub od konkurencji. Często mówi się, że mamy z nim do czynienia, jeżeli poszczególnych rodzajów benchmarkingu nie udaje zaklasyfikować do wcześniej wymienionych typów. Pomimo, że stosunkowo łatwo jest zdobyć informacje wykorzystywane w ramach benchmarkingu ogólnego, jego wdrożenie jest trudnym i złożonym procesem.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =

Polecamy