Co to jest controlling personalny?

Praca    
ocena

W wyniku ciągłych zmian zachodzących w otoczeniu firmy coraz większą rolę odgrywa tzw. controlling którego celem jest dostosowywanie planów działań do dynamicznie zmieniających się warunków. W pojęcie controllingu wpisuje się również zarządzanie personalne które polega m.in. na planowaniu i podwyższeniu efektywności i wydajności personelu.

Co to jest controlling personalny?

dreamstime.com

Controlling należy do najbardziej rozwiniętych narzędzi służących realizacji celów firmy, jest on definiowany jako proces sterowania firmą, zorientowany na wyniki przedsiębiorstwa. Controlling w firmie dokonuje się na podstawie czterech etapów: planowania, kontroli, sprawozdawczości i kierowania. Poprzez narzędzia controllingu można mierzyć obecną pozycję przedsiębiorstwa oraz dystans, jaki dzieli je od stanu pożądanego, a także identyfikować przyczyny tych odchyleń i proponować środki, za pomocą których możliwe będzie osiągnięcie stanu docelowego.

Zakres stosowania controllingu w przedsiębiorstwie może być:

- szeroki , obejmujący całą organizację i wszystkie obszary jej działalności;

- wąski, ograniczony tylko do kilku obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przy założeniu, iż to ludzie należą do najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa, szczególne znaczenie ma controlling personalny. Rolą controllingu personalnego jest przede wszystkim pełnienie funkcji wspierającej i doradczej dla zarządu i kadry managerskiej, poprzez dostarczanie odpowiednich informacji oraz wskazówek dla zarządzania, które będą stanowić podstawę podejmowanych decyzji. Taki controlling jest fachowo nazywany controllingiem strategicznym.

Nieco odmienną rolę pełni controlling operacyjny, którego głównym celem jest kontrola nad działaniami krótkoterminowymi m. in. zarządzanie zatrudnieniem czy wynikami produkcji.

Do możliwych zadań controllingu personalnego zaliczy można:

- funkcję analityczną polegającą na ustalaniu finansowych konsekwencji realizacji planów kadrowych;

- funkcję informacyjną polegającą na dostarczaniu aktualnych informacji niezbędnych do zarządzania polityka kadrową w firmie;

- funkcję kontroli efektywności pracy personelu w ujęciu indywidualnym oraz grup pracowników;

- funkcję prewencyjną polegającą na wczesnym ostrzeganiu o możliwych problemach, podniesieniu kosztów itp.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =

Polecamy