Co to jest development center?

Praca    
ocena

Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi wypracowali wiele metod oceny pracownika pod kątem jego umiejętności, kompetencji i potencjału. Jedną z popularnych i stosowanych w wielu firmach metod jest tzw. development center, w której pracownicy oceniani są podczas wykonywania zadań zbliżonych do tych, z jakimi spotykają się w swojej pracy.

Co to jest development center?

photoxpress.com

Development Center (Ośrodek Rozwoju) to metoda używana najczęściej do rekrutacji pracowników już zatrudnionych w firmie, której głównym celem jest wzmacnianie wydajności i efektywności organizacyjnej firmy oraz uzyskanie informacji na temat indywidualnych predyspozycji i potencjału rozwojowego pracownika. Istotą DC jest obserwacja zachowań uczestników badania pod kątem wcześniej sprecyzowanych umiejętności, uznanych za kluczowe na danym stanowisku. Developmnet center często zestawiane jest z pojęciem assessment center polegającym na wyłonieniu w procesie rekrutacji i selekcji osób o najwyższym potencjale kompetencyjnym i największym dopasowaniu do danego stanowiska.

Kiedy warto?

Metoda development center może być szczególnie przydatna w takich momentach funkcjonowania firmy jak: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, rozrost firmy i powstawanie nowych działów, konieczność analizy potrzeb szkoleniowych czy też trwanie procesu redukcji zatrudnienia. Osoby biorące udział w procesie oceny development center mogą spotkać się z takimi zadaniami jak: dyskusja grupowa z rolami, symulacja rozmowy problemowej z klientem,symulacja rozmowy negocjacyjnej, przygotowanie prezentacji sprzedażowej czy też konieczność rozwiązania zagadki kreatywnej.

Korzyści metody

Wśród najważniejszych korzyści metody development center wymienić można:

- dokładne określenie kompetencji o kluczowym znaczeniu dla całej organizacji które powinny posiadać osoby na konkretnych stanowiskach;

- wyłowienie managerów najlepiej radzących sobie jako liderzy grup;

- obiektywność, bezstronność i profesjonalizm przygotowanej tą metodą oceny;

- podniesienie świadomości pracowników w zakresie ich słabych i mocnych stron oraz możliwych ścieżek rozwoju i zbudowanie adekwatnych planów awansów.

Obecnie dużą popularnością cieszy się outdoor development center czyli realizacja zadań w warunkach wyjazdowych, poza firmą często na świeżym powietrzu. Nowe otoczenie oraz zwiększony wysiłek fizyczny podnoszą adrenalinę i wyzwalają w uczestnikach większą kreatywność oraz żyłkę rywalizacji.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =

Polecamy