Co to jest jobsharing?

Praca    
ocena

Jobsharing polega na dzieleniu się jednym etatem. Określona liczba osób, najczęściej dwie dzieli między sobą obowiązki, urlopy, wszelkiego rodzaju świadczenia oraz wynagrodzenie.

Co to jest jobsharing?

pixabay.com

Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawca ponosi koszty tylko jednego stanowiska pracy w zamian otrzymując pracę, lojalność i kompetencje większej liczby osób.

Jakie korzyści z jobsharingu?

Największą zaletą tej formy zatrudnienia jest wyjście naprzeciw potrzebom osób, które ze względu na stan zdrowia czy sytuację życiową nie mogą podjąć pracy w pełnym wymiarze czasowym. W jobsharingu pracownicy sami ustalają między sobą godziny pracy i podział obowiązków. Forma ta może sprawdzić się w szczególności w stosunku do kobiet, które muszą pogodzić aktywność zawodową z obowiązkami rodzinnymi czy studentów zobowiązanych do uczestnictwa w zajęciach na uczelni.

Inne korzyści to:

- podział czasu pracy. W przypadku jobsharingu można ustalić różne przedziały czasowe - dzienne, tygodniowe, miesięczne - nie jest konieczne aby wymiar czasowy przypadający na każdego z pracowników dzielących stanowisko był taki sam,

- możliwość skonstruowania umów z pracownikami w sposób przewidujący wzajemne zastępstwo w razie nieobecności jednego z nich,

- możliwość aktywizacji osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub osób starszych stopniowo odchodzących na emeryturę.

Do głównych trudności związanych z tą formą zatrudnienia specjaliści zaliczają:

- konieczność przeszkolenia czy wdrożenia w obowiązki  kilku osób zamiast jednej co może wiązać się z większymi kosztami, 

- ryzyko występowania konfliktów pomiędzy pracownikami dzielącymi etat,

- zwiększone koszty nadzoru nad pracownikami.

Jobsharing to rozwiązanie bardzo popularne zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i Wielkiej Brytanii, w Polsce ta forma zatrudnienia jest jeszcze mało znana ale powoli pracodawcy zaczynają dostrzegać jej zalety. W praktyce jobsharing sprawdza się świetnie w wszelkiego rodzaju pracach produkcyjnych (np. przy taśmie montażowej), w służbie zdrowia, administracji czy szkolnictwie.

Uwaga!

Pojęcia jobsharingu nie należy mylić z worksharingiem. Worksharing to redukowanie czasu pracy w celu uniknięcia zwolnień. Jest to rozwiązanie tymczasowe pozwalające na przezwyciężenie trudności w przedsiębiorstwie, w razie poprawy sytuacji na rynku pracownicy powinni powrócić do dawnego wymiaru zatrudnienia.

Pracowaliście kiedyś na zasadzie jobsharingu? Odpowiadała Wam taka forma zatrudnienia?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =

Polecamy