Co to jest networking?

Praca    
ocena

Niektórym wydaje się, że w każdej sytuacji najwłaściwszą decyzję podejmują samodzielnie. Jednak nawet najwięksi specjaliści nie znają się równie dobrze na każdym aspekcie swojej dziedziny, nie mówiąc już o różnorodności problemów występujących w różnych aspektach działalności przedsiębiorstwa.

Co to jest networking?

photoxpress.com

Decydenci niejednokrotnie mają trudny „orzech do zgryzienia”, szczególnie jeżeli problemy nawarstwiają się, a decyzję trzeba podjąć szybko. W takiej sytuacji kluczowe może okazać się umiejętne poszukiwanie pomocy u innych. Na czym polega networking jako sztuka zasięgania porad? Przedstawiamy najważniejsze wskazówki.

Sieć trwałych kontaktów

Networking w znaczeniu biznesowym oznacza wzajemne dzielenie się zasobami, informacjami, udzielanie wsparcia i pomocy. Cała idea opiera się na posiadaniu sieci swoistych układów (chociaż to określenie zyskało niechlubne znaczenie w ostatnim czasie), które są znaczące dla prowadzonej działalności. Sieć kontaktów biznesowych może opierać się na tradycyjnych relacjach przyjaźni, sympatii lub także eksponować się jedynie na polu biznesowym, przy czym oba te obszary powinny się wzajemnie przenikać i uzupełniać.

Oznacza to, że dla tworzenia sieci kontraktów w zasadzie nie powinno się rozgraniczać sfery osobistej i zawodowej. By networking naprawdę spełniał swoją funkcję wskazane jest organizowanie nieformalnych spotkań z kontrahentami, by wytworzyć faktyczną więź i zaangażowanie w powodzenie działalności partnera współpracy.

Networking otwiera przed przedsiębiorstwem możliwości, których nie mogłoby uzyskać niejako samodzielnie. Sieć „znajomości” pozwala nie tylko na błyskawiczne uzyskiwanie niezbędnych informacji i zasobów, ale również stwarza możliwość uzyskania porady, wsparcia w razie trudności. Sieć rozbudowanych kontaktów najczęściej pozwala bowiem na to, by w razie potrzeby mieć się kogo poradzić, móc liczyć na czyjąś pomoc.

Wzajemne relacje

Skuteczność niemal każdego przedsięwzięcia jest oparta na wzajemności. Nie jest możliwe nawiązanie relacji, jeżeli korzyści ze wszelkiego rodzaju współpracy nie są równomierne dla każdej ze stron. W tworzeniu sieci networking istotne jest aby kontrahenci mogli liczyć na wsparcie z naszej strony i odczuwali szczere zainteresowanie własną sytuacją i problemami. W tworzeniu trwałych relacji niebagatelne znaczenie ma także uczciwość w postępowaniu, solidność w wywiązywaniu się z zobowiązań oraz umiejętność okazania wdzięczności. Kluczowe znaczenie ma w tym zakresie także zaufanie i szacunek okazywany sobie nawzajem przez strony współpracy.

Opieranie współpracy na przywołanych wartościach pozwala na pielęgnowanie kontaktów, które poza niewątpliwymi korzyściami dla uczestników sieci biznesowych pozytywnie oddziałują także na atmosferę współpracy w całej branży oraz na etykę prowadzenia biznesu.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy