Częste zwolnienia lekarskie a wypowiedzenie umowy

Praca    
ocena

Każdy pracownik może zachorować czy też ulec wypadkowi co czasowo uniemożliwi mu pracę - są to wypadki losowe za które ciężko kogokolwiek winić. Jednakże warto zadać sobie pytanie, czy zbyt częste niedyspozycje pracownika i liczne zwolnienia lekarskie mogą być podstawą do zakończenia stosunku pracy.

Częste zwolnienia lekarskie a wypowiedzenie umowy

pixabay.com

Każdemu pracownikowi może zdarzyć się choroba czy niedyspozycja, jednakże częste korzystanie ze zwolnień lekarskich może dezorganizować pracę całej firmy i narażać pracodawcę na spore straty. Wiele firm ma wątpliwości czy sam fakt częstych zwolnień lekarskich może być powodem rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jednakże po powrocie pracownika do wykonywania swoich obowiązków wypowiedzenie umowy o pracę jest już możliwe oczywiście z podaniem przyczyn zwolnienia.

Ważne uzasadnienie zwolnienia

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na zwolnienie ciągle nieobecnego pracownika, musi pamiętać, aby odpowiednio przygotować uzasadnienie wypowiedzenia, może zdarzyć się bowiem, iż pracownik zdecyduje się złożyć odwołanie do sądu pracy. Bardzo ważne jest, aby wskazać w uzasadnieniu, w jaki sposób nieobecności pracownika dezorganizują pracę w firmie (np. konieczność organizowania zastępstw) i negatywnie wpływają na jej działalność (np. utrata klientów). Zastrzeżenia sądów budzą najczęściej nie ogólnie sformułowane przyczyny rozwiązania stosunku pracy, ale brak ich skonkretyzowania za pomocą faktów, które potem będzie można zweryfikować w postępowaniu sądowym.

Zdaniem Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy kilkakrotnie wypowiadał się w kwestii zwolnień „chorowitych” pracowników twierdząc m.in. iż „Nieprzewidziane, długotrwałe i powtarzające się nieobecności pracownika w pracy, wymagające podejmowania przez pracodawcę działań natury organizacyjnej (wyznaczenia zastępstw) i pociągające za sobą wydatki na zatrudnienie pracowników w godzinach nadliczbowych lub innych osób na podstawie umów zlecenia, są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, chociażby były niezawinione przez pracownika i formalnie usprawiedliwione”. „Nie narusza zasad współżycia społecznego przyjęcie przez pracodawcę  jako kryterium doboru pracowników do zwolnienia ich dyspozycyjności, rozumianej jako możliwość liczenia na obecność pracownika w pracy w czasie na nią przeznaczonym".

Obawiacie się, że możecie zostać zwolnieni z powodu częstych zwolnień lekarskich? A może znacie kogoś, komu się to przydarzyło? Opowiedzcie o swoich doświadczeniach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =

Polecamy