Czym jest model flexicurity?

Praca    
ocena

Flexicurity to taki model rynku pracy, który łączy w sobie elastyczność (flexibility) i bezpieczeństwo (security).Połączenie to ma na celu z jednej strony ułatwiać godzenie życia prywatnego z rozwojem zawodowym, z drugiej zaś zapewniać zaplecze socjalne i pomoc w razie utraty pracy.

Czym jest model flexicurity?

photoxpress.com

Model flexicurity jest zalecany wszystkim państwom będącym członkami Unii Europejskiej, jednakże każdy kraj wypracowuje nieco inny model jego funkcjonowania. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej elastyczność w tym modelu oznacza płynnie przebiegające zmiany („przejścia”) w życiu zawodowym człowieka: zakończenie okresu nauki i rozpoczęcie życia zawodowego, zmiana pracy, podjęcie pracy po okresie bezrobocia lub braku zatrudnienia, przejście na emeryturę.

Bezpieczeństwo oznacza natomiast pewność zatrudnienia (a nie stanowiska pracy), która ma być osiągana poprzez wyposażanie ludzi w umiejętności, które umożliwiają rozwój zawodowy i ułatwiają znalezienie nowego miejsca pracy. Europejski model flexicurity obejmuje cztery obszary których realizacja ma zapewnić jego powodzenie:

- dostępność właściwych porozumień umownych w zakresie możliwości wykorzystania elastycznych form zatrudnienia i redukujących segmentację Rynu pracy;

- Aktywna Polityka Rynku Pracy czyli zapewnienie pomocy osobom bezrobotnym poszukującym pracy czy zmieniającym kwalifikacje zawodowe;

- systemy uczenia się przez cały okres ścieżki zawodowej, pozwalające na dostosowanie się do zmian na rynku pracy;

- nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego m.in. system zasiłków i ubezpieczeń.

Korzyści stosowania modelu flexicurity dla pracownika: możliwość godzenia pracy z życiem prywatnym, stała atrakcyjność na rynku pracy i umiejętność dostosowania się do zmian, większe możliwości rozwoju zawodowego, płynne przechodzenie z jednego stanowiska na inne.

Korzyści modelu flexicurity dla pracodawcy: większa możliwość motywacji pracowników poprzez dostosowywanie wynagrodzenia do wyników danej osoby, możliwość dostosowania stanu zatrudnienia do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa, organizacja pracy najbardziej optymalna dla funkcjonowania firmy poprzez możliwość stosowania nietypowych godzin pracy, systemów rozliczeniowych czy form zatrudnienia.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =

Polecamy