Czym jest świadczenie złożone?

Praca    
ocena

W obecnej rzeczywistości gospodarczej często zdarza się, iż w obrębie jednej firmy świadczy się różne usługi, które rodzić mogą zróżnicowane skutki podatkowe. Szczególnie dużo wątpliwości i różnorakich interpretacji budzi kwestia tzw. świadczeń złożonych. Dlatego też warto przyjrzeć się bliżej temu pojęciu.

Czym jest świadczenie złożone?

photoxpress.com

Usługi złożone składają się z kombinacji różnych czynności - usługi głównej (zasadniczej) oraz usług pomocniczych. Usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez usługi pomocniczej usługi głównej. W przypadku świadczeń złożonych o zasadach opodatkowania usług pomocniczych decydować winien charakter usługi zasadniczej, gdyż usługa złożona nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych.

W  praktyce pojawiają się wątpliwości, kiedy mamy do czynienia z taką kompleksową czynnością, a kiedy poszczególne działania należy traktować oddzielnie dla celów podatku VAT. Podatnicy mają wątpliwości czy wystawić fakturę VAT na poszczególne usługi z zastosowaniem odpowiednich dla tych usług stawek podatku VAT, czy też powinni wystawić fakturę na jedną usługę i opodatkować ją jedną stawką VAT.

Do usług złożonych zaliczyć można między innymi:

- działalność hotelową w ramach której świadczy się m.in. usługi noclegowe, gastronomiczne;

- usługi związane z organizacją konferencji (noclegi, wyżywienie, parking, obsługa konferencji, wynajem sali i sprzętu biurowego, zajęcia rekreacyjne);

- usługi opiekuńcze np. żłobki, przedszkola, (opieka, wyżywienie);

- usługi transportowe (przewóz, załadunek, rozładunek, informacja o przybyciu i odprawie towaru.

W celu dokonania prawidłowej klasyfikacji świadczenia jako usługi złożonej należy w pierwszej kolejności przeanalizować wszystkie okoliczności towarzyszące zawarciu transakcji i ocenić, czy dana usługa stanowi dla klienta cel sam w sobie, czy też jest jedynie środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej, np. nikt nie korzystałaby z wyżywienia w żłobku dla dziecka, gdyby nie było ono powiązane z usługą opiekuńczą.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =

Polecamy