Czym są couching i mentoring?

Praca    
ocena

Coraz większą popularnością w naszym kraju cieszą się nowoczesne procesy wspierania rozwoju i potencjału pracowników. Wśród nich znajdują się coaching i mentoring metody dzięki którym młodsi pracownicy mają możliwość czerpania wiedzy i doświadczenia od swoich mentorów czy coachów.

Czym są couching i mentoring?

photoxpress.com

Coaching zawodowy można zdefiniować jako proces wspierania rozwoju umiejętności i kompetencji pracownika na drodze odpowiednio zaplanowanej współpracy coacha i pracownika.  Podstawowym celem tego procesu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów. Rolą coacha nie jest wyręczanie czy pouczanie pracownika, a raczej jego umiejętne nakierowywanie na właściwe rozwiązania. Coach nie daje gotowych rozwiązań ale stawia pytania które pozwalają na samodzielne znalezienie odpowiedzi przez pracownika. Co do zasady coaching jest relacją ubraną w konkretne ramy czasowe, zazwyczaj krótkoterminowe.

Mentoring

Mentoring  to wspomaganie rozwoju kompetencji poprzez wykorzystanie wiedzy i rad doświadczonego pracownika. W praktyce najczęściej wygląda to w ten sposób, że doświadczony pracownik czy wspólnik firmy bierze na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie w realia biznesu i pomoc w rozwoju zawodowym nowego, niedoświadczonego pracownika. Tak więc cel mentoringu powinien odpowiadać potrzebom rozwojowym danej osoby, takim jak: wiedza i doświadczenie zawodowe, umiejętności społeczne, inteligencja emocjonalna. Mentoring to metoda bardziej elastyczna niż coaching nie ograniczona koniecznością osiągnięcia konkretnego celu w ściśle określonym czasie.

Zalety coachingu i mentoringu

Wśród głównych korzyści ze stosowania tych nowoczesnych metod można wymienić:

- rozwój kluczowych pracowników firmy;

- zwiększenie motywacji, zaangażowanie oraz efektywność pracowników;

- budowanie więzi zespołowych;

- znaczne ograniczenie kosztów szkoleń i treningów.

Istotnym elementem dla powodzenia tych metod jest osobista relacja i wzajemne zaufanie między coachem (mentorem) i osobą coachowaną (mentorowaną). Obecnie coraz więcej pracodawców decyduje się na inwestowanie w szkolenia osób, które w przyszłości mają pełnić rolę mentorów czy coachów.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =

Polecamy