Dokształcanie a wzrost dochodów

Praca    
ocena

W Polsce idea doskonalenia zawodowego po ukończeniu 25 lat nie jest zbyt mocno rozpowszechniona. W całym społeczeństwie w latach 2009-2011 podjęło się tego zaledwie 10,7% osób. Widoczna jest przewaga kobiet wśród podejmujących dokształcanie, a także mieszkańców dużych miast i osób z wyższym lub policealnym wykształceniem. Tendencja do doszkalania zmniejsza się wraz z wiekiem. Najczęściej podejmowaną formą dokształcania jest zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności poprzez kursy finansowane przez pracodawcę. Innymi formami doskonalenia są studia wyższe i podyplomowe i szkolenia finansowane ze środków własnych.

Dokształcanie a wzrost dochodów

pixabay.com

Zwłaszcza w przypadku studiów podyplomowych i kursów opłacanych z własnej kieszeni (które w latach 2009-2011 stanowiły 22% podejmowanych form dokształcania) zasadne wydaje się pytanie czy dokształcanie jest opłacalne finansowo dla osób je podejmujących? Czy istnieje zależność pomiędzy podnoszeniem kwalifikacji, a podwyżką zarobków?

Średni dochód osób podejmujących w ostatnich dwóch latach (2009-2011) wysiłek dokształcania podwyższył się o 22%, podczas gdy u osób nie angażujących się w ten typ działań wzrost dochodu osobistego netto wyniósł zaledwie 7%. Jest to spora zmiana w porównaniu do lat 2007-2009 kiedy to dla obu grup wzrost dochodu osiągnął ten sam 37% poziom. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, iż do roku 2008 mieliśmy w Polsce tzw. „rynek pracownika”, który nie musiał posiadać bardzo wysokich kwalifikacji, a mógł stawiać dosyć wysokie żądania płacowe, gdyż brakowało pracowników na rynku. Pogorszenie się sytuacji gospodarczej na świecie, spowodowało zarówno powroty emigrantów, jak i ograniczenie zatrudniania pracowników, tym samym zaś od końca roku 2008 mamy do czynienia z tzw. „rynkiem pracodawcy”, który to może proponować niższe stawki niż w roku 2007 za te same kwalifikacje.

Analiza ta sugeruje, że dokształcanie jest opłacalne na rynku silnej konkurencji pomiędzy pracownikami o miejsca pracy, zaś dodatkowe kwalifikacje nie mają większego znaczenia w sytuacji silnego zapotrzebowania na rynku na pracownika. Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra dla zatrudnionych, dokształcenie może być formą zabezpieczenia swojej atrakcyjności jako pracownika na gorsze czasy.

Przykrą informacją jest to, że mimo, iż to kobiety częściej uczestniczą w zajęciach doszkalających, to są one mniej dla nich korzystne finansowo, niż dla mężczyzn. O ile w latach 2007-2009 wzrost płac dla obu dokształcających się płci był taki sam, to już w latach 2009-2011 widać było różnicę.  Doskonalący swoje umiejętności mężczyźni mogli liczyć na 24% wzrost płac, podczas gdy takie kobiety uzyskały 21% podwyżkę. Co ciekawe, zupełnie inaczej wygląda dynamika przyrostu dochodów płci wśród nie podejmujących wysiłku edukacyjnego. W latach 2007-2009 wśród kobiet z tej grupy płace wzrosły o 40% (większy przyrost niż u kobiet dokształcających się), a wśród mężczyzn o 34% (mniej niż u mężczyzn dokształcających się). W latach 2009-2011 również to kobiety mogły liczyć na większa podwyżkę niż mężczyźni w grupie „biernej edukacyjnie” (8% wzrost u kobiet i 5% wzrost u mężczyzn).

Podnoszenie kwalifikacji jest opłacalną formą inwestycji. Zwiększa ono szanse na wzrost płac w sytuacji trudnego dla pracowników rynku pracy. Jednocześnie jednak widoczna jest  przewaga w wysokości gratyfikacji finansowej dla mężczyzn dokształcających się w stosunku do   kobiet z tej grupy. Pracownik decydujący się na doskonalenie zawodowe może liczyć nie tylko na większy dochód, ale także ma większe szanse na zatrudnienie w stosunku do osoby nie podejmującej wysiłku dokształcania. Dla pracodawcy pracownik szkolący się nie tylko oferuje wyższe kwalifikacje, ale także wykazuje inicjatywę inwestowania we własny rozwój, co przekłada się na rozwój firmy i pokazuje jego zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Na podstawie  Diagnozy Społecznej 2011 Rady Monitoringu Społecznego.

Czy opłaca się inwestować w studia podyplomowe i rozmaite kursy? Rzeczywiście przyczyniają się one w zwiększenia pensji? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =

Polecamy