Druga rozmowa kwalifikacyjna

Praca    
ocena

Otrzymanie zaproszenia na drugą rozmowę kwalifikacyjną stanowi dla ubiegającego się o pracę informację o tym, że na pierwszym spotkaniu zainteresował on swoją osobą potencjalnego pracodawcę.

Druga rozmowa kwalifikacyjna

photoxpress.com

Zaproszony na drugą rozmowę zdaje sobie sprawę, że jego kandydatura jest poważnie rozpatrywana oraz można by powiedzieć, że „najgorsze już za nim”. Postępowanie rekrutacyjne jeszcze się jednak nie zakończyło i zatrudnienie nadal stoi pod znakiem zapytania. Jak zatem należy przygotować się do drugiej rozmowy kwalifikacyjnej, aby w rezultacie otrzymać pracę? Przedstawiamy najbardziej przydatne porady.

Na czym polega druga rozmowa kwalifikacyjna?

Druga rozmowa kwalifikacyjna wyróżnia się tym, że prowadzi ją zwykle potencjalny przełożony, lub zespół złożony z kadry kierowniczej, z którymi prowadzona będzie rozmowa grupowa lub seria rozmów indywidualnych. To odróżnia drugą rozmowę w sprawie pracy od pierwszej, którą przeprowadzają zwykle pracownicy działu HR.

Warto wcześniej dowiedzieć się kto będzie prowadził rozmowę, gdyż może to istotnie wskazać jakie zagadnienia będą na niej poruszane. Zasadniczo pytania na drugiej rozmowie kwalifikacyjnej oscylują wokół obszarów kompetencji niezbędnych do wykonywania danej pracy (czy kandydat je posiada?) oraz dopasowania do zespołu pracowniczego pod względem osobowości i predyspozycji. Z reguły pytania w tych obszarach są bardzo szczegółowe i wymagają udzielania wyczerpujących odpowiedzi.

Druga rozmowa kwalifikacyjna ma służyć także lepszemu poznaniu się obu stron, warto zastanowić się nad interesującymi nas kwestiami, wątpliwościami, które chcielibyśmy wyjaśnić.

Jak się przygotować do drugiego etapu rozmowy kwalifikacyjnej?

Jak już zostało wspomniane, warto wcześniej dowiedzieć się kto będzie prowadził rozmowę oraz zdobyć do tej osoby / osób kontakt. Wynika to z możliwości merytorycznego przygotowania się (z oczywistych kwestii inne informacje będzie chciał od nas uzyskać kierownik firmy, a inne pracownik na równorzędnym stanowisku wobec tego, na które aplikujemy) oraz ze względów praktycznych (mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje, o których będzie trzeba poinformować).

Na spotkanie warto zabrać ze sobą CV, nawet jeżeli prowadzący rozmowę będzie miał własną kopię, to i tak będzie to odebrane jako objaw profesjonalnego przygotowania. Na drugiej rozmowie kwalifikacyjnej trzeba wykazać się dogłębną wiedzą na temat specyfiki stanowiska, na które aplikujemy, całej firmy, jej pozycji na rynku i celów strategicznych. Warto wzbogacić informacje o styl zarządzania, wartości istotne w funkcjonowaniu organizacji (często są komunikowane w dokumentach wewnętrznych takich jak misja, wizja i strategia). Należy pamiętać o tym, że na drugiej rozmowie kwalifikacyjnej będzie trzeba udowodnić, że jest się niezbędnym firmie i wskazać konkretne korzyści jakie organizacja uzyska poprzez przyjęcie do pracy.

Braliście udział w drugiej rozmowie kwalifikacyjnej? Jak podczas niej wypadliście?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =

Polecamy