Dzielenie się wiedzą w firmie

Praca    
ocena

Współcześnie nastąpił istotny przewrót w myśleniu o tym, co decyduje o odniesieniu sukcesu przez organizację. Wcześniej efektywność funkcjonowania zapewniał dostęp do czynników produkcji, a więc kapitału, pracy i ziemi. Obecnie czynniki produkcji są dostępne wszystkim organizacjom, a tym co decyduje o możliwości rozwoju organizacji stała się wiedza i umiejętne jej wykorzystanie.

Posiadanie wiedzy na temat sposobów produkcji, nowych technologii, metod zarządzania jest kluczowe, jednak nie wystarczające by osiągnąć sukces. Niezbędne jest także odpowiednie zarządzanie wiedzą, do czego wykorzystywane są odpowiednie systemy. Jednym z najważniejszych elementów systemowego zarządzania wiedzą jest dzielenie się nią w grupie pracowniczej. Jak zatem sprawić, by pracownicy dzielili się wiedzą? Przedstawiamy najważniejsze aspekty.

Korzyści z dzielenia się wiedzą

Pracownicy, którzy między sobą dzielą się posiadaną wiedzą są nieocenieni dla organizacji. Proces zespołowego uczenia się jest bowiem jednym z najefektywniejszych sposobów pozyskiwania informacji, dzięki czemu organizacja może zaoszczędzić na szkoleniach prowadzonych przez zewnętrznych konsultantów. Ponadto proces wspólnego uczenia wzmacnia relacje pomiędzy uczestnikami organizacji, powoduje większą bliskość kontaktów, co również pozytywnie wpływa na efektywność funkcjonowania organizacji.

Wyzbycie się poczucia zagrożenia

W ludziach tkwi jeszcze przekonanie o tym, że dzieląc się tym, co wiedzą mogą utracić „przewagę”, „silniejszą pozycję” wobec tych, którzy tej wiedzy nie posiadają. Wcześniej wielokrotnie powtarzało się, że mistrz w wykonywaniu danej pracy, który przekaże swoją wiedzę przyuczającemu się do zawodu w rezultacie zostanie pozbawiony przez niego pracy. W obecnych czasach to już nieaktualne przekonanie, w wielu bowiem organizacjach dzielenie się wiedzą jest powszechnie doceniane i nagradzane. Prawdziwymi mistrzami w zakresie dzielenia się wiedzą są Japończycy, którzy zapoczątkowali funkcjonujące obecnie w wielu organizacjach systemy tzw. mentoringu. Mentoring zasadniczo polega na udzielaniu informacji, porad, pomocy i wsparcia nowozatrudnionemu pracownikowi przez pracownika o dłuższym stażu. Opiekę otrzymuje zatem nowozatrudniony, po to by następnie sam mógł nią obdarzyć innego pracownika. Stosowanie metod takich jak mentoring pozwala przekonać pracowników o tym, że dzieląc się wiedzą nie poniosą strat.

Nagradzanie

Podobnie jak w innych przypadkach do chętnego wykorzystywania systemu dzielenia się wiedzą należy pracowników odpowiednio zmotywować. Z uwagi na wspomniane obawy związane z dzieleniem się wiedzą, kluczową kwestią jest odpowiednie docenianie i nagradzanie pracowników. Każdy uczestnik organizacji, który uczestniczy w dzieleniu się wiedzą powinien odnosić z tego tytułu korzyści. Pozwoli to bowiem na wyzbycie się obaw i ukształtowanie kultury zarządzania wiedzą w organizacji.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy