Jak dostać awans?

Praca    
ocena

Dążenie do uzyskania awansu jest złożonym procesem. Od pracownika ubiegającego się o awansowanie na wyższe stanowisko poza wymaganiami formalnymi, a więc posiadania odpowiedniego doświadczenia, umiejętności i stażu pracy wymaga się także właściwych postaw świadczących o jego zaangażowaniu w funkcjonowanie przedsiębiorstwa, odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu polecanych zadań.

Jak dostać awans?

photoxpress.com

Do prezentowania swoim postępowaniem odpowiednich postaw, umożliwiających uzyskanie awansu można się przygotować, przy założeniu, że wiemy jakie postawy chcemy u siebie kształtować. Jakie postawy pozwalają uzyskać wyższe stanowisko? Prezentujemy te, które na pewno będą przydatne.

Postawa otwartości na zmiany

W dzisiejszych czasach wydaje się równie niezbędna jak odpowiednie wykształcenie, gdyż podobnie jak w jego przypadku, otwiera możliwości, które w sytuacji jej braku są nieosiągalne. Mówiąc o otwartości na zmiany mamy na myśli jednak coś więcej niż wymuszone: „jeśli muszę to się przekwalifikuje”. Aby postawa otwartości na zmiany była naszą mocną stroną i stanowiła o możliwości uzyskania awansu musi być poparta wewnętrznym przekonaniem, że zmiany są podstawą naszego rozwoju. Jak będzie się uzewnętrzniać ta postawa w konkretnych zachowaniach?

Otwarta na zmiany osoba będzie reagowała entuzjazmem na każdą możliwość usprawnienia. Przykładowo jeżeli jej pracę będzie można usprawnić stosując nowy program komputerowy, to osoba ta zainicjuje zmianę programu, pomimo, że będzie musiała nauczyć się sposobu jego obsługi. Ponadto istotną charakterystyką otwartości na zmiany będzie elastyczność w działaniu czyli dopasowywanie sposobów wykonywania zadania do wymagań problemu, sytuacji i innych uwarunkowań.

Umiejętność pracy zespołowej

Jeszcze do niedawna powszechne było przekonanie, że jeżeli umiemy coś robić dobrze to nie powinniśmy dzielić się tym ze współpracownikami, gdyż mogą zająć nasze „miejsce”. Wspólne uczenie i rozwój były ograniczone, a przedsiębiorstwa bankrutowały z powodu mało wykwalifikowanej kadry. Dziś takie podejście nie ma racji bytu, a premiowana jest zupełnie odmienna postawa otwartości na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami. Istotną tendencją jest odchodzenie od rywalizacji i zastępowanie jej współpracą. Należy również wspomnieć, że wspólne wykonywanie działań i dzielenie się wiedzą jest coraz częściej doceniane i nagradzane przez kadrę kierowniczą.

Kreatywność

Uzupełnieniem poprzednio wymienionych postaw jest kreatywność, która współcześnie także jest bardzo ważna. W związku z nieustannymi zmianami jakie zachodzą w świecie, koniecznością współpracy i przypisywaniu coraz większej roli zasobom ludzkim od pracowników nie wymaga się już tylko odtwórczego wykonywania poleceń. Przeminęły czasy, w których nagradza się pracowników za to, że wykonują zadania zgodniez poleceniem. Nadeszła era samodzielności, kreatywności, odchodzenia od utartych schematów, szukania nowych rozwiązań. W tym zakresie musi się wykazać pracownik, aby uzyskać wyższe stanowisko.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy