Jak przełamać opór wobec zmian?

Praca    
ocena

Zmiany są nieodłącznym elementem funkcjonowania współczesnych organizacji. Otwartość na zmiany i elastyczność w dostosowywaniu się do nich jest nie tylko istotna, ale wręcz niezbędna by organizacja mogła przetrwać i rozwijać się na rynku.

Jak przełamać opór wobec zmian?

photoxpress.com

Także w odniesieniu do konkretnego człowieka można dostrzec tendencję do zamykania się na wszelkie „nowości” lub chętne ich wykorzystywanie. Stroniący od zmian w pewnym momencie są jednak zawsze zmuszeni by przystosować się do nich, gdyż bez tego nie jest możliwe normalne funkcjonowanie (przykładowo umiejętność obsługi komputera stała się niemal niezbędna dla znalezienia pracy).

Odpowiednie podejście do zmian jest potrzebne każdemu współczesnemu człowiekowi, niezbędne jest zatem systematyczne przełamywanie oporu wobec zmian, które zachodzą bezwzględnie we wszystkich dziedzinach życia. Jak przełamywać opór wobec zmian? Oto kluczowe zagadnienia.

Wyparcie ze świadomości konieczności zmiany

Jest to pierwszy element oporu wobec zmian. Jeżeli dostrzega się potrzebę zmiany, lecz jest ona z jakiegoś powodu bardzo niewygodna, bo np. trzeba się doszkolić, poświęcić więcej czasu i wysiłku na wykonanie danej czynności, to niemal automatycznie staramy się wyprzeć ze świadomości nawet myślenie o zmianie.

„To nie realne”, „nie ma szans powodzenia tej metody”, „kiedyś się to nie sprawdziło” racjonalizujemy swój opór wobec zmian. By jednak dobrze radzić sobie z wyzwaniami współczesnych czasów należy umieć rozpoznawać opór i strach wobec zmiany i potrafić go opanowywać, gdyż jak już zostało wspomniane zmiany są nieodłącznym elementem dzisiejszych czasów.

Tłumaczyć potrzebę zmiany

Strach przed zmianą najskuteczniej zmniejsza się jeżeli potrafimy wskazać korzyści płynące ze zmiany. Może to być trudne, ale warto dostrzegać długofalowe zalety zmiany pewnych rozwiązań, procedur, zasad. Zmiany mają przyczyniać się do poprawy wydajności i skuteczności pracy, więc po pierwszym niezadowoleniu zawsze okazuje się, że modyfikacje powodujące teraz konieczność uczenia się nowych rozwiązań, podnoszenia kwalifikacji, zwiększenia wysiłku, w dłuższym okresie czasu powodują znaczną oszczędność czasu, energii i innych środków oraz przynoszą większą satysfakcję z pracy.

Wzmacniać akceptację

Pozbycie się uprzedzeń i oporu wobec zmian wymaga niekiedy wiele wysiłku, zatem uzyskaną „zgodę na zmianę” należy pielęgnować i utrzymywać. Wzmacnianie akceptacji wobec zmian może polegać na podkreślaniu zalet nowych rozwiązań, wskazane jest także stworzenie odpowiedniego systemu motywacyjnego.

Wzmacnianie motywacji zarówno własnej, jak i podległych pracowników polega na chwaleniu za otwartość, elastyczność, nagradzaniu za pomaganie innym zatrudnionym w zrozumieniu i przyswojeniu zmian. Wskazane jest także uwzględnienie kryterium otwartości na zmiany w systemie oceny okresowej i systemie wynagrodzeń.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =

Polecamy