Jak wybrać zawód?

Praca    
ocena

Wybór zawodu to jedna z ważniejszych decyzji podejmowanych w życiu. Część osób od dziecka wie czym chce się zajmować w przyszłości, jednak większość z nas na początku drogi zawodowej nie ma 100% pewności czy dokonała właściwego wyboru.

Jak wybrać zawód?

photoxpress.com

Niestety często to, w jakiej pracy się znaleźliśmy, jest efektem przypadku, zbyt pochopnych decyzji opartych na niewłaściwych motywach czy po prostu poddaniu się biegowi wydarzeń. Taki brak kontroli nad życiem zawodowym może skutkować w przyszłości frustracją, gdy zdamy sobie sprawę, że od wielu lat wykonujemy pracę której nie lubimy.

Dlatego wybór przyszłego zawodu lub chociażby kilku możliwych alternatyw powinien być decyzją świadomą i popartą głębszymi przemyśleniami. W obecnych realiach decyzje takie są podejmowane nie tylko przez młodych kończących naukę ale również przez  starsze osoby, które z różnych powodów muszą dokonać zmian w swoim zawodowym życiu.

Psychologowie dzielą proces wyboru ścieżki zawodowej na kilka etapów:

- etap odkrywania, polegający na poszukiwaniu swoich zainteresowań, zdolności i predyspozycji oraz uzyskiwaniu informacji na temat możliwych dróg życiowych

- etap wyboru, polegający na sprecyzowaniu zainteresowań i wyborze kilku możliwych alternatyw zawodowych

- etap realizacji, polegający na podjęciu ostatecznej decyzji oraz przedsięwzięciu kroków prowadzących do realizacji celu (wybór studiów, nauka języków itp.)

Osoby mające problemy z samodzielnym wyborem przyszłego zawodu lub zdobyciem nowych kwalifikacji lub wahające się pomiędzy kilkoma alternatywami  mogą skorzystać z doradztwa zawodowego. Porada specjalisty często pomaga w uświadomieniu sobie mocnych i słabych stron. Doradcy często zadają szereg pytań które pomagają w wyborze pracy (np. W jakim otoczeniu chciałbyś pracować?).

Czy dobrze porozumiewasz się z ludźmi? Czy bardziej zależy ci na bezpieczeństwu i przewidywalności czy może wolisz ciągłe wyzwania i liczne zmiany). Oczywiście nie każdy ma ochotę na planowanie całego życia zaraz po maturze, część osób działa bardziej intuicyjnie podejmując  decyzje na gorąco i korzystając z tego co przyniesie los. Wczesne obranie drogi zawodowej sprawdza się natomiast w przypadku zawodów wymagających wielu lat nauki i zdobywania kwalifikacji takich jak: lekarz, adwokat czy doradca podatkowy.

Chociaż również wśród przedstawicieli tych zawodów zdarzają się przypadki nagłych zmian  na drodze zawodowej spowodowanych wypaleniem zawodowym lub chęcią przeżycia czegoś nowego.

Jaki zawód wykonujecie? Jesteście zadowoleni ze swojej pracy?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =

Polecamy