Jak zarządzać wiedzą w organizacji?

Praca    
ocena

Współcześnie uważa się, że podstawą rozwoju gospodarek są tzw. inteligentne przedsiębiorstwa. Ciągłe uczenie się organizacji wynika z kolei ze zmienności warunków funkcjonowania i konieczności dostosowania się do specyficznych wymagań odbiorców.

Jak zarządzać wiedzą w organizacji?

pixabay.com

Wiedza jest dziś znacznie ważniejsza niż kapitał czy ziemia, które niegdyś jako czynniki produkcji decydowały o przetrwaniu przedsiębiorstwa. Wiedza jest kluczowym zasobem organizacji, dlatego przedsiębiorstwa budują całe systemy zarządzania nią. Zarządzanie wiedzą znacznie wykracza jednak poza zwyczajowe łączenie go ze szkoleniem zatrudnionych bądź budowaniem baz danych o klientach. Jak zatem właściwie rozumieć zarządzanie wiedzą organizacji? Przedstawiamy kluczowe zagadnienia.

Czemu ma służyć zarządzanie wiedzą?

Zasadniczym celem jest możliwie jak najlepsze wykorzystanie wiedzy zarówno jawnej opartej na kompetencjach, umiejętnościach, właściwym zorganizowaniu zasobów przy pomocy regulaminów, procedur, jak i tej niejawnej ściśle związanej z zasobami ludzkimi organizacji, a więc z wiedzą przynależną jednostce nabytą w procesie szkolenia i doskonalenia umiejętności.

Pojęcie zarządzania wiedzą związane jest z przekazywaniem informacji, jest jednak znacznie szersze i obejmuje nie tylko dzielenie się nią, ale także procesy tworzenia, gromadzenia, przetwarzania, wykorzystania i utrwalenia wiedzy. W całym tym procesie istotne znaczenie odgrywa inwestowanie we wzrost kompetencji uczestników organizacji, innowacyjność, rozwój technologiczny, inwestycje w aktywa niematerialne i zaplecze naukowo techniczne.

Zarządzanie wiedzą w praktyce zarządzania

Pomimo rosnącej i coraz powszechniej docenianej roli wiedzy zarządzanie nią często pozostaje jedynie koncepcją teoretyczną z trudem lub w ogóle nie realizowaną w praktyce zarządzania. Należy zatem obalić powszechny mit o tym, że zarządzanie wiedza jest skomplikowanym, złożonym, kosztownym i wymagającym zastosowania odpowiednich narzędzi i metod procesem, do którego nie wiadomo jak się „zabrać”. Zarządzanie wiedzą oraz kluczowe w tym zakresie zachęcenie do dzielenia się nią często przebiega niejako automatycznie, kadra zarządzająca niekiedy zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że w organizacji następuje proces wspólnego uczenia się.

Dzieje się tak, gdyż najczęściej do zarządzania wiedzą organizacyjną dochodzi najpełniej w warunkach nieformalnych oraz w atmosferze wzajemnej sympatii i otwartości. Dzielenie się wiedzą najczęściej ma miejsce zatem przy automacie z kawą, podczas wyjść na papierosa i w tym podobnych sytuacjach. Uświadomienie sobie tego faktu przez kierownictwo pozwoli na odpowiednie kształtowanie warunków pracy, tak by sprzyjały dzieleniu się tym cennym zasobem przez pracowników.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =

Polecamy