Kierowanie pracowników na rehabilitację leczniczą - zasady

Praca    
ocena

Pracownik, któremu stan zdrowia nie pozwala na pracę i gdy jego zdolność do pracy może zostać przywrócona poprzez odpowiednie zabiegi rehabilitacyjne, może ubiegać się w ZUS o rehabilitację leczniczą. Kto kieruje, a kto decyduje o zasadności rehabilitacji pracownika? Na jakich zasadach i jakim trybie odbywa się kierowanie pracowników na rehabilitację leczniczą? Podajemy kluczowe wskazówki.

Kierowanie pracowników na rehabilitację leczniczą - zasady

pixabay.com

Zasady kierowania na rehabilitację leczniczą

Zasady te określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. nr 131, poz. 1457). Na rehabilitację leczniczą kierowani są pracownicy w ramach tzw. prewencji rentowej. O takie skierowanie może ubiegać się pracownik, który jest zagrożony całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy. Koszty rehabilitacji leczniczej ponosi wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może zostać skierowany na rehabilitację leczniczą?

Zgodnie z przepisami prawnymi o rehabilitację leczniczą może ubiegać się pracownik spełniający równocześnie następujące warunki:

- Posiadanie ubezpieczenia;

- Wiek aktywności zawodowej (dotyczy to również rencistów);

- Czasowa niezdolność do pracy, którą można odzyskać dzięki rehabilitacji.

Kto składa wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą? Kto podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie?

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą jest wypełniany przez lekarza osoby spełniającej wymienione wcześniej warunki. O zasadności wysłania na turnus rehabilitacyjny decyduje z kolei lekarz orzecznik ZUS, to jego orzeczenie decyduje o tym, czy pracownik zostanie ostatecznie wysłany na rehabilitację i jest podstawą skierowania przez ZUS do określonego ośrodka rehabilitacyjnego. Przy ocenie zasadności skierowywania pracownika na rehabilitację przez lekarza orzecznika brana jest pod uwagę możliwość powrotu do zdrowia ubezpieczonego, umożliwiająca mu podjęcie pracy po rehabilitacji. Osobie zainteresowanej rehabilitacją leczniczą decyzja lekarza orzecznika jest przedstawiana na piśmie.

Jak jest traktowana nieobecność w pracy spowodowana uczestnictwem w turnusie rehabilitacyjnym?

Na okres rehabilitacji leczniczej pracownikowi przyznaje się zwolnienie lekarskie. Przebywanie w ośrodku rehabilitacyjnym powinno trwać 24 dni. Okres ten może zostać wydłużony lub skrócony jeżeli przemawia za tym stan zdrowia pracownika i możliwości odzyskania zdolności do pracy.

 

Źródła:

[1] Kierowanie pracowników na rehabilitację leczniczą, Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (306) z dnia 10.12.2011, dostępny w Internecie: http://www.gofin.pl/17,1,110,141498,kierowanie-pracownikow-na-rehabilitacje-lecznicza.html.

Chcielibyscie skorzystać z tego rodzaju rehabilitacji? W jakiej branży pracujecie?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =

Polecamy