Kultura organizacji a relacje wewnątrz zespołu

Praca    
ocena

Czym jest kultura organizacji? Jakie znaczenie ma dla pracodawcy i pracowników? Jaki jest jej wpływ na relacje wewnątrzgrupowe w zespołach pracowniczych?

Kultura organizacji a relacje wewnątrz zespołu

pixabay.com

Kulturę organizacji tworzą zatrudnieni w niej pracownicy. To poprzez ich wspólne funkcjonowanie w przedsiębiorstwie tworzy się kultura organizacji, coś, co niektórzy określają „kodem genetycznym”, a inni „duchem organizacji”. Określenie te wskazują, że kultura jest czynnikiem spajającym organizację, integrującym pracowników z organizacją oraz wywierającym wpływ na ich postawy i zachowania. Szczególną funkcję kultura pełni w kształtowaniu relacji pomiędzy uczestnikami organizacji. W czym przejawia się ten wpływ i jak go wykorzystać by skuteczniej realizować cele? Przedstawiamy przydatne wskazówki.

Rola kultury w funkcjonowaniu organizacji

Dzięki kulturze pracownicy mogą używać języka, który jest niejednokrotnie niezrozumiały dla zewnętrznych obserwatorów. Dla zilustrowania tej funkcji kultury posłużymy się następującym przykładem. Autorka tego tekstu oczekując na spotkanie z menedżerem pewnej firmy consultingowej, usłyszała dobiegający z głośników komunikat: „biznes na coaching do pomarańczowej!”. Dopiero wyjaśnienie udzielone przez menedżera pozwoliło jej zrozumieć przekaz.

Natomiast pracownicy od razu wiedzieli, że dla pracowników obsługujących klientów biznesowych odbędzie się szkolenie w pomarańczowej sali. Przykład ten pokazuje, że w wspomnianej firmie wytworzyła się kultura organizacji, której istotną charakterystyką jest specyficzny język, ułatwiający wymianę informacji i sprawiający, że funkcjonowanie w organizacji jest bardziej sprawne. Zastanów się czy i w Twojej firmie nie przydałoby się w ten sposób usprawnić komunikację.

Kultura a zasady współpracy

Czy zastanawiałeś się kiedyś co powoduje, że w jednej firmie pracownicy zażarcie ze sobą rywalizują, a w innej chętnie pomagają sobie i wymieniają się informacjami? My znamy odpowiedź – decyduje o tym kultura organizacji. A teraz rada dla Ciebie! Zastanów się czy osiąganiu celów twojej firmy bardziej pomoże rywalizacja czy współpraca, a następnie zastosuj takie rozwiązania, które będą zachęcać do wybranej opcji.

 Przykładowo do rywalizacji zachęcać będą premie dla pracownika osiągającego najwyższą sprzedaż – każdy zatrudniony będzie do tego dążył. Jeżeli chcesz szybko zwiększyć wielkość sprzedaży to rozwiązanie może być odpowiednie. Natomiast, jeżeli chcesz doprowadzić do polepszenia współpracy wprowadź nagrody lub wyróżnienia ale dla całego zespołu. Rezultaty mogą przerosnąć Twoje najśmielsze oczekiwania.

Kultura organizacji i bliskość relacji

Ważnym aspektem kulturowym jest sposób porozumiewania się zarówno pomiędzy pracownikami, jak i między pracownikami a kierownictwem. Zwykła wymiana pozdrowień (kto pierwszy się wita?, czy używa się zwrotów Pan/ Pani?) daje istotny wyraz wartościom kulturowym, a równocześnie bezpośrednio wpływa na poziom motywacji pracowników.

Rada: przemyśl czy w Twojej firmie nie panuje zbyt oficjalna atmosfera, a relacje nie są zbyt chłodne. Zmniejszenie dystansu między kierownictwem, a pracownikami może zaowocować większą motywacją do pracy i przyjemniejszą atmosferą. Wykorzystaj i ten aspekt kulturowy!

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =

Polecamy