Metody rekrutacji

Praca    
ocena

Pracodawcy, którzy planują zatrudnienie nowych pracowników mają do wyboru: skorzystać ze specjalistów w dziedzinie HR lub samodzielnie przeprowadzić proces rekrutacji. Wybierając tę drugą opcję ważne jest aby zapoznać się z dostępnymi metodami rekrutacji i wybrać najodpowiedniejszą.

Metody rekrutacji

pixabay.com

Proces weryfikacji potencjalnych kandydatów należy rozpocząć od analizy nadesłanych dokumentów aplikacyjnych, które stanowią pierwszą wizytówkę ubiegającej się o stanowisko osoby. Na tym etapie warto wyselekcjonować tych kandydatów, którzy spełniają kryteria formalne do zajęcia danego stanowiska (wykształcenie, wiedza specjalistyczna itp.). Oczywiście wszelkie uzyskane w ten sposób informacje powinny zostać zweryfikowane na dalszym etapie rekrutacji. Analiza dokumentów pozwala także na ocenę poprawności posługiwania się językiem i kulturę wyrażania informacji. W celu uzyskania dodatkowych interesujących dla pracodawcy danych, można wybranym kandydatom rozesłać szczegółowe ankiety czy formularze, które dostarczą informacji jednego rodzaju, co ułatwi porównanie ofert.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna to bez wątpienia najpopularniejsza z metod rekrutacji i selekcji pracowników. Daje ona okazję zaprezentowania się potencjalnemu kandydatowi z jak najlepszej strony, a pracodawcy pozwala uzyskać więcej informacji niż udało się zawrzeć w cv i liście motywacyjnym. Istotne aby taka rozmowa nie była jedynie monologiem jednej ze stron i polegała na dialogu oraz próbie poznania wzajemnych oczekiwań. Warto wcześniej przygotować sobie listę pytań, które chcemy zadać kandydatowi. Lista taka może obejmować dwie grupy pytań – pytania ogólne, przeznaczone dla wszystkich kandydatów oraz pytania indywidualne, dotyczące konkretnego kandydata, wynikające np. z przesłanego życiorysu czy listu motywacyjnego. 

Assessment Centre i testy kwalifikacyjne

Metoda Assessment Centre polega na sprawdzeniu praktycznych umiejętności kandydatów poprzez przekazanie im do rozwiązania konkretnych zadań i obserwację w jaki sposób radzą sobie oni z problemami oraz stresem czy presją czasu. Testy kwalifikacyjne mogą mieć natomiast charakter merytoryczny ukierunkowany na sprawdzenie wiedzy i umiejętności  niezbędnych na danym stanowisku lub psychologiczny weryfikujący cechy osobowości, zdolność do rozwiązywania konfliktów itp. Reasumując stwierdzić należy iż, każdy rodzaj rekrutacji wymaga dobrego przygotowania nie tylko ze strony ubiegającego się o pracę ale także osoby przeprowadzającej proces rekrutacyjny.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =

Polecamy