Metody wartościowania stanowisk pracy

Praca    
ocena

Już dawno temu zauważono, że różne stanowiska pracy wymagają od pracowników różnych kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji, różne są też poziomy wydatkowanej energii, a więc i zaangażowania psychofizycznego, dlatego też stanowiska powinno się wartościować. Wartościowanie stanowisk pozwala różnicować płace w organizacji i właśnie od przyjętej metody wartościowania, zależy czy ono sprawiedliwe.

Metody wartościowania stanowisk pracy

photoxpress.com

Do jednej z metod wartościowania stanowisk należy metoda sumaryczna. Polega ona na porównaniu najniższego stanowiska w firmie do każdego innego wymagającego większego nakładu pracy. Następnie porównujemy poszczególne pary stanowisk i tak układa nam się pewna hierarchia, przysłowiowa drabinka stanowisk. W metodzie sumarycznej, osoby jej dokonujące muszą być specjalistami i znać bardzo dobrze obowiązki, jakie posiada pracownik na danym stanowisku - inaczej może się okazać że ktoś niesłusznie zostanie niedoceniony.

Na pewno bardziej profesjonalne są metody analityczne, stosowane najczęściej w dużych firmach i koncernach. Obecnie możemy wyróżnić trzy rodzaje stosowanych metod analitycznych, powtarzając za Tadeuszem Oleksyn:

- tzw. metody uniwersalne (metody autorskie, adresowane do wielu firm w tym samym
kształcie)
- metody uniwersalne w wersjach tzw. bazowych oraz adaptowanych do potrzeb
poszczególnych przedsiębiorstw
- metody opracowywane na wyłączny użytek konkretnego przedsiębiorstwa, siłami własnymi bądź przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne.

Jedną z używanych obecnie metod wartościowania stanowisk pracy jest metoda AWP-2BIS. Jest drugą, zmodyfikowaną wersją metody AWP-2, powstałej w latach 1997-1998.

W swej wersji bazowej operuje ona następującymi piętnastoma kryteriami analitycznymi:
- wykształcenie wymagane na stanowisku
- doświadczenie niezbędne dla realizacji powierzonych zadań
- samodzielność i innowacyjność
- znajomość języków obcych
- znajomość programów i praca z komputerem
- współdziałanie wewnątrz firmy
- zręczność - zwiększone wymagania,
- odpowiedzialność za wyniki i kierowanie
- odpowiedzialność materialna
- odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych osób
- odpowiedzialność za kontakty zewnętrzne
- wysiłek intelektualny
- obciążenie zmysłów i uwagi
- wysiłek fizyczny
- nienormowany czas pracy

Oczywiście takich metod jest dużo więcej. Wysoko rozwinięte koncerny tworzą własne profesjonalne, dostosowane ściśle do swoich struktur metody wartościowania stanowisk pracy. Jest to bardzo istotny element organizacji pracy i płacy w firmie, dlatego nie można pomijać, ani bagatelizować potrzeby wnikliwej analizy stanowisk pracy w każdej firmie.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =

Polecamy