Mobbing w pracy

Praca    
ocena

Stwierdzamy fakty i obalamy mity na temat mobbingu! Czym jest mobbing? Jakie formy przybiera? Jakie są jego konsekwencje prawne?

Mobbing to w ostatnich latach bardzo popularne pojęcie, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, co ono dokładnie oznacza. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy powinni mieć świadomość jakie zachowania można nazwać mobbingiem i jakie są konsekwencje jego stosowania.

Fakty

Według kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 943§ 2 kp). Zatem aby można było mówić o mobbingu określone działania muszą mieć charakter systematyczności (przynajmniej raz w tygodniu) oraz długotrwałości (przynajmniej pół roku) a ich wynikiem są psychosomatyczne i społeczne urazy występujące u ofiary. 

Do kilku najbardziej powszechnych form mobbingu zaliczyć można:

- głośne upominanie, krzyczenie, werbalne i pisemne groźby;

- oczernianie za plecami, izolacja miejsca pracy;wyśmiewanie poglądów politycznych i religijnych;

- insynuacje seksualne;

- stosowanie obraźliwych przezwisk;

- zmuszanie do wyczerpującej pracy;

- niszczenie dóbr materialnych w miejscu pracy i domu;

- zlecanie zadań poniżej kwalifikacji;

- wszelkie akty agresji fizycznej i psychicznej.

Mity

Szum medialny wokół mobbingu sprawił, iż wielu pracowników zaczęło nadużywać tego pojęcia. Trzeba pamiętać, iż krytyka pracownika i jego stanowcze upomnienie najczęściej nie będą miały nic wspólnego z nękaniem, aby można było mówić o mobbingu spełnione muszą być wszystkie przesłanki ustawowe.

Konsekwencje prawne

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Podmiotem odpowiedzialnym za mobbing będzie zawsze pracodawca, który nie dopełnił obowiązku przeciwdziałania temu zjawisku, niezależnie od tego, czy pracownik był mobbingowany przez pracodawcę czy też przez innego pracownika. Jeżeli działania pracodawcy noszą działania czynu zabronionego może on również zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Mieliście kiedyś do czynienia z mobbingiem? Jak sobie poradziliście w takiej sytuacji?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Bardzo ciekawy wpis, zwłaszcza, że osanitto spotkałem się z tym problemem. Mam tylko jedno pytanie: czy za dzień, w ktf3rym pracownik nie został dopuszczony do wykonywania pracy ze względu na podejrzenie nietrzeźwości, przysługuje mu wynagrodzenie czy nie?

~ Bardzo ciekawy wpis, zwłaszcza, że osanitto s / 2012-08-25 15:15:54
oceń komentarz: (0) (0)

Polecamy